Advokat Familjerätt Stockholm

FAMILJERÄTT - RÄTTSOMRÅDE SOM RÖR MÅNGA 

Familjerätt är ett av de rättsområden som de flesta förr eller senare kommer i kontakt med under livets gång. Det kan handla om ett arv som måste skiftas när far- eller morföräldrar går bort, att du vill skriva ett äktenskapsförord för att skydda dina tillgångar när du gifter dig eller att du behöver juridisk hjälp vid en skilsmässa eller en vårdnadstvist.

Det är viktigt att du ser till att ha en kunnig advokat vid din sida som ger dig bästa möjliga förutsättningar att företräda dina intressen. Det kan givetvis kännas tråkigt att behöva strida för sin rätt gentemot familjemedlemmar eller en före detta partner. Därför är det viktigt att ha en oberoende part som ser till sakfrågan och kan ställa det känslomässiga åt sidan.

Bäst av allt är givetvis att säkra sig inför oförutsedda händelser i förväg. Kontakta en advokat/jurist så ser denne över dina tillgångar och familjeförhållanden och ger dig råd kring åtgärder som kan vara passande att ta.

Vad är familjerätt?

Så vad innefattar rättsområdet familjerätt? Det är ett brett rättsområde inom civilrätten som bland annat reglerar familjens rättsställning och de inbördes rättigheter och skyldigheter som familjemedlemmar har gentemot varandra. Man brukar även räkna in arvsrätten och förmyndarskapsrätten i till området familjejuridik.

När det gäller parförhållanden hanterar området familjerätt frågor såsom äktenskap, samboförhållanden, registrerade partnerskap och äktenskapsförord. Skilsmässor, upplösning av äktenskap och upphörande av samboförhållande faller också under familjerätt och därmed också bodelning.

Arvsrätt är ett område som många kommer i kontakt med. I Sverige har vi strikta regler kring hur arv skall fördelas när någon avlider, men praktiken visar ändå att det finns stort behov av juridisk hjälp för att kunna komma överens om hur arv skall fördelas. Ett klassiskt exempel är en fastighet som skall delas mellan flera familjemedlemmar. Det kan vara svårt att komma överens inom familjen huruvida fastigheten skall behållas eller om den bör säljas och att man delar på pengarna. Där kan vi som advokat hjälpa till att medla mellan er för att hitta en lösning som alla blir nöjda med.

Frågor som rör barn är den tredje stora grenen inom familjerätt. Till de vanligaste ärenden vi brukar få hjälpa till med är frågor som gäller vårdnad, underhåll och adoption.