Blogg

RSS

NÄR FÖRETAGETS SKULDER ÖVERSTIGER TILLGÅNGARNA

14 May 2023

Det kan vara en stor utmaning när det ekonomiska läget ser dystert ut. Om du dessutom driver ett företag och skulderna växer sig större och större kan det till slut leda till konkurs. Tyvärr är det inte alltid något du själv kan styra över.

Det är alltid en obehaglig känsla att veta att man är skyldig någon pengar. Om du dessutom lånar mer pengar för att betala av tidigare skulder så är det en varningssignal att allt inte står rätt till. Situationen är då ohållbar eftersom inga pengar kommer in som inte går rakt in i nya skulder. Som företagare innebär det en hög risk att hamna i en situation där du blir tvingad till att göra en konkursansökan för företaget. Men det är inte alltid ditt beslut att fatta. Borgenärerna har rätt att ansöka om att försätta din verksamhet i konkurs för att få tillbaka pengarna du är skyldig dem.

En ohållbar verksamhet

När någon, inklusive du själv, ansöker om att företaget ska försättas i konkurs så hamnar ärendet hos tingsrätten. Där kommer en domare att titta på dina skulder, tillgångar och bedöma chanserna för företagets överlevnad. Om skulderna är för stora och tillgångarna för små så är risken stor att företaget inte längre kan drivas. Det är en situation som du som företagare måste vara beredd på.

Tecknande av aktieägaravtal

14 Mar 2023

Vid tecknandet av ett aktieägaravtal är det viktigt att båda parter vet exakt hur en mängd olika händelser ska hanteras. En trygghet som parterna har nytta av.

Det kan hända mycket under en livstid för ett aktiebolag, och även för den som är aktieägare. Kurser kan gå upp och ned. Företaget kanske hänger på fallrepet och behöver stöttning under ett tag. Eller så kanske man väljer att göra olika typer av åtgärder som kan förändra ett företag i grunden.

För alla eventualiteters skull så är det därför viktigt att man har ett ordentligt aktieägaravtal. Ett avtal som skapar en trygghet för både företaget och aktieägaren, och där man bör vara mycket noggrann med att beskriva exakt hur man löser alla möjliga situationer som kan uppstå. Även sådant som man vid tecknandet inte ens kan tänka sig ska ske.

Aktieägaravtal som uppdrag

För att få ett aktieägaravtal korrekt så tar man som företag oftast hjälp av en juridisk byrå. Proffs som har detta område som sin vardag och som därför även har mallar för vad som ska vara med och hur man ska formulera sig. För det är av största vikt att man använder en formulering som är lätt att förstå men som även följer lagens riktmärken.

Skapar man ett aktieägaravtal på ett korrekt sätt så behöver man aldrig vara orolig som företag eller aktieägare. Då finns det mycket klara riktlinjer för hur man ska agera vid olika situationer, samt hur olika situationer kommer att lösas från båda håll.

Du kan hitta mer info om aktieägaravtal på denna sida: aktieägaravtal.net

Advokat i Solna hjälper arbetare

27 Feb 2023

En anställning innebär både krav och fördelar och reglerna är många. Det är därför man kan behöva en advokat när reglerna är svårtolkade på jobbet i Solna.

Det hade varit bra år på företaget för Anna. Hon hade trivts och ofta jobbat alldeles för mycket eftersom hon ville ställa upp. Medan många av hennes arbetskamrater hade provat på flera arbeten hade hon varit sitt företag troget i alla år. Det hade gått så långt att hon numera var sjukskriven på grund av utbrändhet.

Efter att ha varit hemma i ett år hade hon i förra veckan varit på ett rehabmöte på jobbet. De hade diskuterat arbetsprövning antingen på den gamla tjänsten eller ordna med en omplacering. På mötet fanns representanter från facket och företaget samt hon själv. Mötet gick inte som planerat och nu var hon på väg för att träffa sin advokat.

Advokat redde ut begreppen

Företaget hade under mötet förklarat att de inte hade någon möjlighet att hjälpa henne. Istället tyckte de att hon skulle söka jobb på annat företag. Något som hennes advokat från Solna avrådde henne att göra. Han förklarade att de behövde ge henne en chans. De hade flera olika yrkeskategorier på företag som kunde passa.

De diskuterade hur de skulle gå tillväga för att lösa problemet så enkelt som möjligt. Advokaten, som var proffs på arbetsrätt, sa att de kunde ta det ända till domstol men tvivlade på att det skulle vara nödvändigt. Han hade rätt, det hade räckt med att advokaten satt med på ett möte för att en tjänst skulle dyka upp. Mer om advokater hittar du på denna sida: https://www.arenastadensadvokatfirma.se/ 

Vad är arbetstillstånd och hur skaffar man ett?

24 Feb 2023

Livet är uppbyggt på att människor ska arbeta för sin försörjning. Arbete i Sverige innebär olika regler för olika medborgare. Vissa behöver ha arbetstillstånd.

Att söka arbetstillstånd i Sverige är definitivt inte något för stressade. Systemet är komplicerat och att upprätta en ansökan kräver kunskap. Du som arbetsgivare har höga krav på dig att hantera saken korrekt om du vill att anställningen ska fungera. Arbetstillstånd krävs då en anställd inte är medborgare i EU/EES.

Det åligger arbetsgivaren att sköta processen med arbetstillstånd. Det är en varm rekommendation att påbörja den i god tid — det kan ta ett bra tag innan Migrationsverket hinner ta beslut och utfärda de nödvändiga dokumenten. För den anställdas del finns också krav på bland annat ett giltigt pass och att man redan har papper på anställningen.

Nytt eller förnyat arbetstillstånd

För en anställd som redan haft arbetstillstånd men behöver förnya detsamma är processen enklare. Där har myndigheterna oftast den information de behöver sedan tidigare. Det måste ändå skickas in en ansökan om förnyelse. Ska man byta jobb ska en separat ansökan också lämnas. Förhållandena ska vara sådana att arbetstagaren ska kunna försörja sig på lönen.

En arbetsgivare som anställer någon person bosatt utanför EU/EES ska ha utannonserat tjänsten saken gäller i Sverige och inom EU/EES först. Lön och förhållanden ska överensstämma med svensk lag. Den anställda ska kunna försörja sig på den erbjudna lönen. Sedvanliga försäkringar ska också ha tecknats för den anställda. Allt detta kan man få hjälp med av en kompetent firma som är specialister inom området.

Ett steg närmare en rättvis arbetsplats med arbetsrättsjurist i Stockholm

15 Nov 2022

En arbetsrättsjurist i Stockholm företräder arbetsgivare och anställda inblandade i olika arbetsrelaterade tvister för att bidra till en rättvis arbetsplats.

Arbetsrättsjurister kan vara en enorm hjälp för både arbetstagare och arbetsgivare. De täcker alla juridiska frågor på arbetsplatsen och ser till att rätt metoder används för att hantera tvister, avsluta anställningsavtal eller förvalta relationer. De arbetar inom en rad olika inrättningar, bland annat advokatbyråer, statliga organ, juridiska avdelningar eller personalavdelningar och på arbetsförmedlingar.

När en person anställs av en arbetsgivare förutsätts ofta att arbetsgivaren har ett likvärdigt intresse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren när det gäller arbetsavtal, skydd och arbetsrätt. Ibland kan dock arbetsgivare av misstag, genom missförstånd eller genom att uppenbart bryta mot arbetsrätten utsätta arbetstagaren för en risk.

En arbetsrättsjurist ser till att de anställdas rättigheter skyddas

En arbetsrättsjurist i Stockholm har en viktig roll när det gäller arbetstagarskydd och hantering av konflikter mellan en arbetstagare och dennes arbetsgivare. Du som arbetstagare kan få råd kring avtalsgranskning eller företrädas vid tvister.

Omvänt kan arbetsgivare söka råd hos en arbetsrättsjurist i Stockholm för att se till att de följer de lagar som rör upprättandet av anställningsförhållanden. Detta kan gälla frågor kring att utforma och förhandla anställningsavtal eller ge råd om personalpolitik. En arbetsrättsjurist hjälper arbetsgivaren känna till arbetsrätten.

En arbetsrättsjurist kan snabbt granska och lösa problem med anställningsrelaterade avtal som du rutinmässigt använder med dina anställda, till exempel avgångsvederlag eller ansvarsfriskrivningar. Du som arbetsgivare kan också få hjälp med att se till att dina avtal kommer att kunna verkställas av en domstol. Via denna hemsida kan du få juridisk hjälp: arbetsrättsjuriststockholm.se

Fastighetsjurist löser infekterad grannfejd i Stockholm

25 Oct 2022

Bråk mellan grannar om tomtgränser och servitut hör till vanligheterna i Stockholm. Men du kan begrava stridsyxan för gott genom att anlita en fastighetsjurist.

Ni var goda grannar innan den där tvisten om var tomtgränsen går. Alla vet att det var din grannes fel; han borde inte ha ställt en friggebod på din sida. Det var bara typiskt att det ska vara så svårt att hitta fastighetsgränsen hos Lantmäteriet. Och nu har det gått tio år sedan ni pratade.

Någon gång i tiden har väl den där förbaskade gränspinnen dragits ur marken – kanske för att användas som tillhygge i ett slagsmål om felplacerade skjul. Innerst inne vet du att det är dags att kalla in en fastighetsjurist i Stockholm för att få hjälp att lösa den där dispyten en gång för alla.

Anlita en fastighetsjurist för att återställa grannsämjan – och låna grannens cykelpump

En fastighetsjurist kan inte bara lösa gåtan om tomtgränserna, utan även reda ut allt från servitut till nyttjanderätt. Du är ju säker på att grannen definitivt inte har något arrende för att placera en bod på din fastighet. Men man kan aldrig vara säker. Juridiken kring fastigheter är komplicerad och omfattande.

Genom att vara expert på fastighetsfrågor kan en fastighetsjurist klargöra vad som gäller vid alla konflikter om tomter och arrenden. Den där konflikten om förrådet har pågått länge nog. Vi mår alla bättre av att sätta gränser och ta upp våra relationer igen. Snart kommer du kunna låna din grannes cykelpump igen.

Dolda fel i nya huset ersätts

17 Oct 2022

De flesta är noga med att se till att huset de tänkt köpa är precis det som de fått information om. Skulle ändå dolda fel finnas i huset finns bra regler.

Nu hade de boat in sig ordentligt i det nya huset. Både vuxna och barn trivdes alldeles förträffligt. Det var Ann och Kristers drömhus och barnen skulle ha trivts var som helst bara de fick eget rum. Båda tjejerna hade varit överlyckliga över att få bestämma tapeter samt det mesta av inredningen.

Allt hade fungerat perfekt då huset var nyrenoverat och hade en helt ny pelletsbrännare. Vilket innebar att de kunde luta sig tillbaka. Eller det var vad de trodde. Plötslig började dock tapeter se märkliga ut i tvättstugan. De buktade och snart förstod de att det handlade om ett läckage. Hur kunde det vara möjligt?

Dolda fel i hus kan anmälas i efterhand

En rörmokare kontaktades och det visade sig att rör i tvättstugan inte hade blivit dragna på ett korrekt sätt. Nu hade de stått och läckt en längre tid och läckaget blivit värre med tiden. Rörmokaren rekommenderade dem att göra en anmälan och kräva ersättning för dolda fel i hus av den förre ägaren så att de kunde fixa problemet.

Paret kontaktade en advokatbyrå som hjälpte dem med anmälan. Han förklarade för dem att de kunde kräva ersättning för att ta hand om problemet men inte att renovera tvättstugan. Hela processen gick oväntat smidigt tack vare advokaten och tvättstugans rör blev dragna på riktigt sätt. Nu kanske de ändå kunde slappna av igen. Kontakta denna advokatfirma för juridisk rådgivning: doldafelhus.se

Få arbetstillstånd på ett enklare sätt

18 Aug 2022

Att ansöka om arbetstillstånd i Sverige kan vara krångligt och ta lång tid. Det blir enklare om du anlitar en certifierad advokatbyrå som vet hur det går till.

När du flyttar till ett annat land för att arbeta är det många saker du måste sätta dig in i och ordna. Bostad, försäkringar, bankkonto och registrering hos Skatteverket är några av de saker du behöver ta tag i. Talar du inte språket kan det bli krångligt och ta tid.

Kommer du från ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige måste du dessutom ha arbetstillstånd och det behöver du ordna innan du kommer till landet. För att kunna ansöka måste du ha ett erbjudande om anställning, och den blivande arbetsgivaren är den som påbörjar ansökan hos Migrationsverket. Därefter börjar processen.

Att ta hjälp av en certifierad advokatbyrå för att skaffa arbetstillstånd

Migrationsverket har lång handläggningstid av ärenden som gäller ansökan om arbetstillstånd. Därför finns det certifierat utvalda advokatbyråer så att de kan bistå för att snabba upp processen. På en certifierad advokatbyrå träffar du jurister som är väl insatta i hur en ansökan ska gå till och vilka dokument som krävs.

På en certifierad advokatbyrå finns dessutom jurister som talar ett flertal språk från länder utanför EU. De vet vilka förutsättningar som gäller för att ansökan ska beviljas och kan därför också avråda om de ser att kraven inte uppfylls. Anlitar du juridisk hjälp har du därför stor chans att få din ansökan beviljad utan krångel inom ett par veckor.

Våldtäkt är ett brott

24 Jul 2022

Våldtäkt är något som handlar om att du eller någon du känner har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Det kan till och med vara av någon i din närhet.

En våldtäkt kan förekomma inom hemmets fyra väggar likaväl som att det handlar om att någon blivit överfallen på en öppen plats. Inte så sällan händer det att en person blir nerdrogad och därefter utnyttjad. Det sker på fester och ibland på mindre tillställningar som man aningslöst besöker.

En våldtäkt kan vara planerad eller göras i samband med en impuls. Oavsett vilket är det ett brott och betraktas som ett grovt sådant. Våldtäkt är svårt att tala om och de sexuella övergreppen likaså. Du som varit utsatt behöver därför ett juridiskt ombud för att få hjälp på bästa tänkbara sätt.

Våldtäkt sker utan samtycke

Har man sex på ena eller andra sättet ska man veta att det är okej med den partnern man tänkt sig. Bara för att en person är vacker, lättklädd, full, ung eller på annat sätt tilltalande är det inte ett uttryck för att vilja ha ett samlag eller luras till det. Vare sig med hot eller andra metoder.

En förövare kan inte hävda att den trodde det var okej med att ha sex med någon den just har förgripit sig på. Det ligger i var och ens sak att ta reda på vad som gäller när det gäller sex. Det finns något som heter samtyckeslag. Det innebär att båda parter ska samtycka innan det faktiskt sker.

Våldtäkt - att hitta rätt advokat i Göteborg

18 Feb 2022

Om man har blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg så vill man kanske bara duscha och försöka glömma allt, men det går oftast inte. Det man ska göra är att uppsöka ett sjukhus och en advokat.

Man kan känna skuld och tro att det är ens eget fel att man blivit utsatt för en våldtäkt. Så är det inte. Man är lika mycket ett brottsoffer som den som blivit rånad. Det är ju aldrig någon som ger den rånade skulden eller ifrågasätter om man varit med på det.

Det som är viktigt är att man går till ett sjukhus där de kan göra en undersökning av eventuella skador och samla material som kan visa vad som hänt. På ett sjukhus dokumenterar de skadorna och det kan behövas vid en rättegång.

En erfaren och förstående advokat vid ens sida gör rättegången om våldtäkt lättare

För att få rätt perspektiv på det man blivit utsatt för är det viktigt att ha en bra advokat som specialiserar sig på våldtäktsmål. De vet vad som är viktigt att fokusera på och de ställer de rätta frågorna. De vet också att gärningsmannens försvarare kommer att ställa frågor som kan vara obehagliga eller svåra att svara på. Därför förbereder man för en rättegång genom att gå igenom hur man ska hantera det.

Som brottsoffer måste man vara med under rättegången, men man behöver inte träffa den misstänkte i rättssalen eftersom det kan kännas traumatiskt. Advokaten kan begära att den misstänkte sitter i ett annat rum när man förhörs.

Låt barnen bli separationens vinnare

22 Aug 2021

Barnen är det viktigaste varje förälder har. När föräldrar inte kommer överens om hur umgänget ska ske får man ta det till en domstol. Där får man låta en vårdnadstvist avgöra umgänget.

Att gå isär när man har barn är inte lätt. Eftersom man inte är en robot utan människa så styrs man mycket av sina känslor och sitt band till barnen. Innan en separation är det många som har svårt att tillbringa någon längre tid ifrån sina barn. Bara tanken på att man får ha barnen varannan vecka väcker det sovande lejonet inuti varje förälder.

Man vill slåss för sig själv och för barnens bästa. Vet man att barnen far illa hos den andra föräldern ska man givetvis agera därefter, det är självklart. De allra flesta föräldrarna försöker dock göra det bästa för sina barn, det är viktigt att komma ihåg.

Se till barnens bästa

Att sätta barnen i första rummet är det viktigaste man kan göra vid en separation. Barnen har inte valt att föräldrarna ska separera och har egna funderingar och åsikter man får ta hänsyn till. När man inte kan komma överens om var barnen ska bo och andra viktiga frågor så får man dra det till en vårdnadstvist.

Ibland är det lättare att låta tingsrätten säga hur man ska lägga upp umgänget och hålla sig till det. Det finns inga barn som mår bra av att föräldrarna bråkar med varandra. Att ställa sig vid sidan av sina egna känslor inför den situationen med barnen är det bästa för alla. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: vårdnadstvisthelsingborg.se

Advokatyrkets olika områden

30 Oct 2020

Inom advokatyrket finns det många olika grenar man kan arbeta inom. Hur man väljer det som man vill arbeta med kan ha att göra med vad man är bra på eller vad man känner sig intresserad av.

Den som väljer att bli advokat har ofta ett intresse för lagar och förordningar. Men också en känsla för rättvisa och att man vill hjälpa de svaga i samhället. De två benen plus en liten ådra för detektivarbete skapar tillsammans det som man behöver för att kunna bli framgångsrik inom advokatyrket. Ett yrke som inte bara är mycket respekterat utan som också tar lång tid att utbilda sig till. Det är också ett yrke som aldrig stannar upp. Lagar och förhållningssätt är nämligen något som hela tiden ändras i ett samhälle. Det som var lagligt för en månad sedan kan plötsligt bli olagligt. Därför måste man också som advokat ligga i framkant och vara påläst gällande vad som händer inom det området man verkar.

Specialisering eller bredd

Som advokat kan man välja att arbeta inom ett eller flera områden. För en del så är det berikande att kunna vara delaktig inom flera områden. Andra kan tycka att ett specifikt område är intressant. Det kan då vara något som man brinner speciellt för och som man därför enbart vill satsa på. Ett sådant område är familjerätt. Det är något som säkerligen aldrig heller kommer att försvinna från rättssalarna. Det är ett område som behandlar allt som har med familjer att göra. Däremot är det ett område som ibland också kan förflyttas över till brottmålsavdelningen. Därför är det viktigt att man förstår att familjerätt har med tvister inom en familj att göra. Det är alltså inte något som är brottsligt på något sätt.

Samarbeten med olika specialister

När man arbetar som advokat så arbetar man aldrig ensam. Inom exempelvis familjerätten samarbetar man ofta med socialen. För innan man kommer till en rättegång, eller ens till en advokat, så brukar det vara gängse att man börjar med att ha samtal med socialen. Det är även de som utför exempelvis boendeundersökningar som sedan ligger till underlag vid en rättegång som gäller barns boende. Detsamma gäller vid vårdnadstvister och även i vissa fall gällande andra familjerättsliga ärenden. Även när det spiller över till brottmål kan socialen vara involverad. Om det är ett ärende där de varit inkopplade vill säga. Men det finns också fler samarbetspartners som en advokat kan arbeta med. Lär dig mer om familjerätten på denna hemsida: familjerätthelsingborg.nu 

Vad händer i en skilsmässa?

25 Sep 2020

Är det dags för dig och din partner att gå skilda vägar? Finns det barn med i boet? Undrar du över hur man fördelar vårdnaden? Behöver du professionell hjälp med att ordna det juridiska?

Att skiljas kan vara en svår sak för många människor. Det finns så mycket känslor inblandade. Ibland kan känslorna komma upp till ytan även om man är överens om att det är bäst att gå skilda vägar. När du och din partner bestämt er för att skiljas behöver ni ta kontakt med tingsrätten. Det är där beslutet tas och det brukar aldrig vara några problem. Om en part vill skiljas så säger reglerna att den partens önskan ska respekteras. Det gäller både vid äktenskap och vid registrerat partnerskap. Ingen behöver uppge några speciella skäl till att den vilja skiljas. Det finns dock fall där man behöver genomgå en prövotid eller betänketid.

Barnens väl och ve

Finns det barn i relationen kan det bli lite mer komplicerat. Skulle barnet eller barnen vara under sju år är det alltid en betänketid på sex månader som gäller. Först därefter träder skilsmässan i laga kraft. När det gäller barnens väl och ve är det bästa alternativet i regel att man delar på vårdnaden. Det finns dock situationer där det är högst olämpligt. Där det är mer lämpligt att en av föräldrarna får ensam vårdnad. Det är upp till domstolen att avgöra vilket som är bäst. Ibland uppstår en tvist om vårdnaden. Det är när vårdnadshavarna inte själva kan komma överens. Man tar alltid hänsyn till barnet i första hand. Då behöver man reda ut vem som ska ha vårdnaden.

Bästa tänkbara scenario

I de fall föräldrar eller vårdnadshavare är överens blir det inte så komplicerat som vid vårdnadstvister men det är ändå bra att skriva ett avtal. Det ska då handla om flera saker. En är hur det ska arrangeras boendet. Var barnen ska bo är den första frågan och hur länge de kommer vara på varje ställe är den andra. Ett annat är hur umgänget med de båda vårdnadshavarna ska se ut. Det kan bli lite svårare att genomföra ett vecka för vecka-boende om någon av föräldern skulle flytta till annan stad eller annat land. Då får man titta på hur det går att ordna så att det blir lättast och smidigast för barnen. Den tredje detaljen är just själva vårdnaden. Vem är ytterst ansvarig? Familjerätten hjälper till att skriva avtalet.

Familjerättsjurist kan göra skilsmässan enklare

27 Aug 2020

En advokat kan göra det enklare för dig att hantera frågor inom familjerätt i samband med skilsmässa, som exempelvis vårdnaden om barnen. Anställ en advokat med kunskap inom familjerätt.

Att gå igenom en skilsmässa är inget som någon vill behöva göra. Ibland är det tyvärr inte möjligt att kunna gå igenom detta ensam, och det är heller inte rekommenderat. Det är därför bäst att redan i ett tidigt skede bäst att anställa en advokat för att hjälpa dig med frågor ang. familjerätt i Göteborg. En advokat kan hjälpa dig att undvika onödiga konflikter, och vara en medlare er två emellan. Det går att skilja sig utan hjälpen av en advokat. Men det är alltid bäst att få hjälp för att undvika problem i framtiden. Finns det barn involverade är det också bäst att redan från början anställa en advokat för att komma överens om vårdnaden och det ekonomiska.

Att välja en advokat för dina behov

Det är viktigt att du väljer en advokat som kan hjälpa dig och som du trivs tillsammans med. Det ska vara någon som du känner dig bekväm med och någon som du känner att du kan lita på. Det finns idag många advokater som du kan välja mellan, och det bästa är att välja någon som har både erfarenhet och engagemanget som krävs. När du hittar en advokat kan du också kolla på vad tidigare kunder har sagt, och sedan boka ett möte så ni kan träffas. När du väljer advokat kan det också vara bra att välja en firma med en bred erfarenhet så att du inte behöver leta efter en ny advokatfirma i framtiden.

Ensam vårdnad eller delad vårdnad?

Vid en skilsmässa kan det också finnas barn i bilden, och då är det viktigt att båda parter kommer fram till något tillsammans. När det kommer till barn är det alltid viktigt att tänka på barnens bästa. Ibland är tyvärr inte detta möjligt av olika anledningar, och då behöver du hjälp av din advokat för att komma fram till den bästa lösningen för både dig och barnen. En advokat kan hjälpa dig att upprätta ett umgängesavtal och även diskutera vad underhållet för barnen ska vara. Det är bäst att göra detta för att undvika framtida konflikter och veta vad varje förälder har rätt till. Advokater kan hjälpa till att medla mellan de olika parterna, och komma överens om det bästa avtalet för barnens bästa.

När det inte blir som man tänkt

25 Aug 2020

Är ert förhållande för länge sedan slut? Kommer ni inte överens om var barnen ska bo? Eller om vem som tar bäst hand om barnen? Är det så illa att ni inte kan lösa det själva och behöver hjälp?

Har allt gått så långt att ni tvingas ansöka om hjälp för att lösa en vårdnadstvist? Ni två som var så kära en gång. Ni två som skulle leva lyckliga i alla era dagar. Vad var det som hände? Var gick ni skilda vägar? Och barnen... hur mår barnen i allt detta. Om ni inte kommer överens, om ni inte kan lösa era konflikter utan att bråka, sök då hjälp. Se till att få bästa möjliga hjälp för er vårdnadstvist i Varberg. När externa parter anlitas och kan leda er längst vägen, ta er genom tvisten till en slutlig lösning så blir saker enklare. Låt de som ser till barnens bästa ta hand om utredningen. En jurist med flerårig erfarenhet av just vårdnadstvister hjälper er gärna.

Hur mår ni alla?

När ni sakta vuxit isär inom er relation har säkerligen processen tagit hårt både på er vuxna såväl som på barnen. Som vuxna behöver ni hantera situationen och ta ansvar för era åsikter och handlingar. Barnen däremot, de ska behöva lida så lite som möjligt innan, under och efter en vårdnadstvist. Därav är det en god ide att kalla in hjälp så snart ni vet att ni inte kan lösa situationen själva. Om ni inte är villiga att göra det för egen skull - så gör det för barnen skull. Att växa upp i ett trasigt hem, i en trasig familj är tufft nog. Gör vad ni kan för att barnen ska slippa få svåra sår själsligt.

Allt för barnens bästa

En vårdnadstvist ser alltid till barnens bästa. I de allra flesta fall blir utgången delad vårdnad då det anses vara just barnens bästa. Om det skulle visa sig att den ena föräldern brustit avsevärt i sitt ansvar gentemot barnen kan det dock bli tal om enskild vårdnad. Ofta innebär processen om en vårdnadstvist även att socialen utför en ordentlig utredning av situationen i hemmen. Med hjälp av en jurist som stöttar dig genom hela processen har du större möjlighet att lägga fram rätt information och bemöta den andra parten på bästa sätt. Oavsett om du har fått en stämning gällande vårdnaden från den andra föräldern eller om du själv ansökt om egen vårdnad.

← Äldre inlägg