Blogg

RSS

Våldtäkt är ett brott

24 jul 2022

Våldtäkt är något som handlar om att du eller någon du känner har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Det kan till och med vara av någon i din närhet.

En våldtäkt kan förekomma inom hemmets fyra väggar likaväl som att det handlar om att någon blivit överfallen på en öppen plats. Inte så sällan händer det att en person blir nerdrogad och därefter utnyttjad. Det sker på fester och ibland på mindre tillställningar som man aningslöst besöker.

En våldtäkt kan vara planerad eller göras i samband med en impuls. Oavsett vilket är det ett brott och betraktas som ett grovt sådant. Våldtäkt är svårt att tala om och de sexuella övergreppen likaså. Du som varit utsatt behöver därför ett juridiskt ombud för att få hjälp på bästa tänkbara sätt.

Våldtäkt sker utan samtycke

Har man sex på ena eller andra sättet ska man veta att det är okej med den partnern man tänkt sig. Bara för att en person är vacker, lättklädd, full, ung eller på annat sätt tilltalande är det inte ett uttryck för att vilja ha ett samlag eller luras till det. Vare sig med hot eller andra metoder.

En förövare kan inte hävda att den trodde det var okej med att ha sex med någon den just har förgripit sig på. Det ligger i var och ens sak att ta reda på vad som gäller när det gäller sex. Det finns något som heter samtyckeslag. Det innebär att båda parter ska samtycka innan det faktiskt sker.

Våldtäkt - att hitta rätt advokat i Göteborg

18 feb 2022

Om man har blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg så vill man kanske bara duscha och försöka glömma allt, men det går oftast inte. Det man ska göra är att uppsöka ett sjukhus och en advokat.

Man kan känna skuld och tro att det är ens eget fel att man blivit utsatt för en våldtäkt. Så är det inte. Man är lika mycket ett brottsoffer som den som blivit rånad. Det är ju aldrig någon som ger den rånade skulden eller ifrågasätter om man varit med på det.

Det som är viktigt är att man går till ett sjukhus där de kan göra en undersökning av eventuella skador och samla material som kan visa vad som hänt. På ett sjukhus dokumenterar de skadorna och det kan behövas vid en rättegång.

En erfaren och förstående advokat vid ens sida gör rättegången om våldtäkt lättare

För att få rätt perspektiv på det man blivit utsatt för är det viktigt att ha en bra advokat som specialiserar sig på våldtäktsmål. De vet vad som är viktigt att fokusera på och de ställer de rätta frågorna. De vet också att gärningsmannens försvarare kommer att ställa frågor som kan vara obehagliga eller svåra att svara på. Därför förbereder man för en rättegång genom att gå igenom hur man ska hantera det.

Som brottsoffer måste man vara med under rättegången, men man behöver inte träffa den misstänkte i rättssalen eftersom det kan kännas traumatiskt. Advokaten kan begära att den misstänkte sitter i ett annat rum när man förhörs.

Låt barnen bli separationens vinnare

22 aug 2021

Barnen är det viktigaste varje förälder har. När föräldrar inte kommer överens om hur umgänget ska ske får man ta det till en domstol. Där får man låta en vårdnadstvist avgöra umgänget.

Att gå isär när man har barn är inte lätt. Eftersom man inte är en robot utan människa så styrs man mycket av sina känslor och sitt band till barnen. Innan en separation är det många som har svårt att tillbringa någon längre tid ifrån sina barn. Bara tanken på att man får ha barnen varannan vecka väcker det sovande lejonet inuti varje förälder.

Man vill slåss för sig själv och för barnens bästa. Vet man att barnen far illa hos den andra föräldern ska man givetvis agera därefter, det är självklart. De allra flesta föräldrarna försöker dock göra det bästa för sina barn, det är viktigt att komma ihåg.

Se till barnens bästa

Att sätta barnen i första rummet är det viktigaste man kan göra vid en separation. Barnen har inte valt att föräldrarna ska separera och har egna funderingar och åsikter man får ta hänsyn till. När man inte kan komma överens om var barnen ska bo och andra viktiga frågor så får man dra det till en vårdnadstvist.

Ibland är det lättare att låta tingsrätten säga hur man ska lägga upp umgänget och hålla sig till det. Det finns inga barn som mår bra av att föräldrarna bråkar med varandra. Att ställa sig vid sidan av sina egna känslor inför den situationen med barnen är det bästa för alla. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: vårdnadstvisthelsingborg.se

Advokatyrkets olika områden

30 okt 2020

Inom advokatyrket finns det många olika grenar man kan arbeta inom. Hur man väljer det som man vill arbeta med kan ha att göra med vad man är bra på eller vad man känner sig intresserad av.

Den som väljer att bli advokat har ofta ett intresse för lagar och förordningar. Men också en känsla för rättvisa och att man vill hjälpa de svaga i samhället. De två benen plus en liten ådra för detektivarbete skapar tillsammans det som man behöver för att kunna bli framgångsrik inom advokatyrket. Ett yrke som inte bara är mycket respekterat utan som också tar lång tid att utbilda sig till. Det är också ett yrke som aldrig stannar upp. Lagar och förhållningssätt är nämligen något som hela tiden ändras i ett samhälle. Det som var lagligt för en månad sedan kan plötsligt bli olagligt. Därför måste man också som advokat ligga i framkant och vara påläst gällande vad som händer inom det området man verkar.

Specialisering eller bredd

Som advokat kan man välja att arbeta inom ett eller flera områden. För en del så är det berikande att kunna vara delaktig inom flera områden. Andra kan tycka att ett specifikt område är intressant. Det kan då vara något som man brinner speciellt för och som man därför enbart vill satsa på. Ett sådant område är familjerätt. Det är något som säkerligen aldrig heller kommer att försvinna från rättssalarna. Det är ett område som behandlar allt som har med familjer att göra. Däremot är det ett område som ibland också kan förflyttas över till brottmålsavdelningen. Därför är det viktigt att man förstår att familjerätt har med tvister inom en familj att göra. Det är alltså inte något som är brottsligt på något sätt.

Samarbeten med olika specialister

När man arbetar som advokat så arbetar man aldrig ensam. Inom exempelvis familjerätten samarbetar man ofta med socialen. För innan man kommer till en rättegång, eller ens till en advokat, så brukar det vara gängse att man börjar med att ha samtal med socialen. Det är även de som utför exempelvis boendeundersökningar som sedan ligger till underlag vid en rättegång som gäller barns boende. Detsamma gäller vid vårdnadstvister och även i vissa fall gällande andra familjerättsliga ärenden. Även när det spiller över till brottmål kan socialen vara involverad. Om det är ett ärende där de varit inkopplade vill säga. Men det finns också fler samarbetspartners som en advokat kan arbeta med. Lär dig mer om familjerätten på denna hemsida: familjerätthelsingborg.nu 

Vad händer i en skilsmässa?

25 sep 2020

Är det dags för dig och din partner att gå skilda vägar? Finns det barn med i boet? Undrar du över hur man fördelar vårdnaden? Behöver du professionell hjälp med att ordna det juridiska?

Att skiljas kan vara en svår sak för många människor. Det finns så mycket känslor inblandade. Ibland kan känslorna komma upp till ytan även om man är överens om att det är bäst att gå skilda vägar. När du och din partner bestämt er för att skiljas behöver ni ta kontakt med tingsrätten. Det är där beslutet tas och det brukar aldrig vara några problem. Om en part vill skiljas så säger reglerna att den partens önskan ska respekteras. Det gäller både vid äktenskap och vid registrerat partnerskap. Ingen behöver uppge några speciella skäl till att den vilja skiljas. Det finns dock fall där man behöver genomgå en prövotid eller betänketid.

Barnens väl och ve

Finns det barn i relationen kan det bli lite mer komplicerat. Skulle barnet eller barnen vara under sju år är det alltid en betänketid på sex månader som gäller. Först därefter träder skilsmässan i laga kraft. När det gäller barnens väl och ve är det bästa alternativet i regel att man delar på vårdnaden. Det finns dock situationer där det är högst olämpligt. Där det är mer lämpligt att en av föräldrarna får ensam vårdnad. Det är upp till domstolen att avgöra vilket som är bäst. Ibland uppstår en tvist om vårdnaden. Det är när vårdnadshavarna inte själva kan komma överens. Man tar alltid hänsyn till barnet i första hand. Då behöver man reda ut vem som ska ha vårdnaden.

Bästa tänkbara scenario

I de fall föräldrar eller vårdnadshavare är överens blir det inte så komplicerat som vid vårdnadstvister men det är ändå bra att skriva ett avtal. Det ska då handla om flera saker. En är hur det ska arrangeras boendet. Var barnen ska bo är den första frågan och hur länge de kommer vara på varje ställe är den andra. Ett annat är hur umgänget med de båda vårdnadshavarna ska se ut. Det kan bli lite svårare att genomföra ett vecka för vecka-boende om någon av föräldern skulle flytta till annan stad eller annat land. Då får man titta på hur det går att ordna så att det blir lättast och smidigast för barnen. Den tredje detaljen är just själva vårdnaden. Vem är ytterst ansvarig? Familjerätten hjälper till att skriva avtalet.

Familjerättsjurist kan göra skilsmässan enklare

27 aug 2020

En advokat kan göra det enklare för dig att hantera frågor inom familjerätt i samband med skilsmässa, som exempelvis vårdnaden om barnen. Anställ en advokat med kunskap inom familjerätt.

Att gå igenom en skilsmässa är inget som någon vill behöva göra. Ibland är det tyvärr inte möjligt att kunna gå igenom detta ensam, och det är heller inte rekommenderat. Det är därför bäst att redan i ett tidigt skede bäst att anställa en advokat för att hjälpa dig med frågor ang. familjerätt i Göteborg. En advokat kan hjälpa dig att undvika onödiga konflikter, och vara en medlare er två emellan. Det går att skilja sig utan hjälpen av en advokat. Men det är alltid bäst att få hjälp för att undvika problem i framtiden. Finns det barn involverade är det också bäst att redan från början anställa en advokat för att komma överens om vårdnaden och det ekonomiska.

Att välja en advokat för dina behov

Det är viktigt att du väljer en advokat som kan hjälpa dig och som du trivs tillsammans med. Det ska vara någon som du känner dig bekväm med och någon som du känner att du kan lita på. Det finns idag många advokater som du kan välja mellan, och det bästa är att välja någon som har både erfarenhet och engagemanget som krävs. När du hittar en advokat kan du också kolla på vad tidigare kunder har sagt, och sedan boka ett möte så ni kan träffas. När du väljer advokat kan det också vara bra att välja en firma med en bred erfarenhet så att du inte behöver leta efter en ny advokatfirma i framtiden.

Ensam vårdnad eller delad vårdnad?

Vid en skilsmässa kan det också finnas barn i bilden, och då är det viktigt att båda parter kommer fram till något tillsammans. När det kommer till barn är det alltid viktigt att tänka på barnens bästa. Ibland är tyvärr inte detta möjligt av olika anledningar, och då behöver du hjälp av din advokat för att komma fram till den bästa lösningen för både dig och barnen. En advokat kan hjälpa dig att upprätta ett umgängesavtal och även diskutera vad underhållet för barnen ska vara. Det är bäst att göra detta för att undvika framtida konflikter och veta vad varje förälder har rätt till. Advokater kan hjälpa till att medla mellan de olika parterna, och komma överens om det bästa avtalet för barnens bästa.

När det inte blir som man tänkt

25 aug 2020

Är ert förhållande för länge sedan slut? Kommer ni inte överens om var barnen ska bo? Eller om vem som tar bäst hand om barnen? Är det så illa att ni inte kan lösa det själva och behöver hjälp?

Har allt gått så långt att ni tvingas ansöka om hjälp för att lösa en vårdnadstvist? Ni två som var så kära en gång. Ni två som skulle leva lyckliga i alla era dagar. Vad var det som hände? Var gick ni skilda vägar? Och barnen... hur mår barnen i allt detta. Om ni inte kommer överens, om ni inte kan lösa era konflikter utan att bråka, sök då hjälp. Se till att få bästa möjliga hjälp för er vårdnadstvist i Varberg. När externa parter anlitas och kan leda er längst vägen, ta er genom tvisten till en slutlig lösning så blir saker enklare. Låt de som ser till barnens bästa ta hand om utredningen. En jurist med flerårig erfarenhet av just vårdnadstvister hjälper er gärna.

Hur mår ni alla?

När ni sakta vuxit isär inom er relation har säkerligen processen tagit hårt både på er vuxna såväl som på barnen. Som vuxna behöver ni hantera situationen och ta ansvar för era åsikter och handlingar. Barnen däremot, de ska behöva lida så lite som möjligt innan, under och efter en vårdnadstvist. Därav är det en god ide att kalla in hjälp så snart ni vet att ni inte kan lösa situationen själva. Om ni inte är villiga att göra det för egen skull - så gör det för barnen skull. Att växa upp i ett trasigt hem, i en trasig familj är tufft nog. Gör vad ni kan för att barnen ska slippa få svåra sår själsligt.

Allt för barnens bästa

En vårdnadstvist ser alltid till barnens bästa. I de allra flesta fall blir utgången delad vårdnad då det anses vara just barnens bästa. Om det skulle visa sig att den ena föräldern brustit avsevärt i sitt ansvar gentemot barnen kan det dock bli tal om enskild vårdnad. Ofta innebär processen om en vårdnadstvist även att socialen utför en ordentlig utredning av situationen i hemmen. Med hjälp av en jurist som stöttar dig genom hela processen har du större möjlighet att lägga fram rätt information och bemöta den andra parten på bästa sätt. Oavsett om du har fått en stämning gällande vårdnaden från den andra föräldern eller om du själv ansökt om egen vårdnad.

Barnets vilja går alltid först vid en vårdnadstvist

6 apr 2020

När familjer splittras kan barnen ofta komma i kläm. Som vuxen har du ansvaret att se till att ditt barn mår så bra som det bara går i situationen. Ett barn behöver vanligtvis båda sina föräldrar.

När vuxna relationer spricker och barn finns med i bilden gäller det att så långt som möjligt se till barnets mående och bästa i situationen. I de flesta fall kommer föräldrarna fortsatt bra överens och kan hjälpas åt att ta hand om barnet under de nya förutsättningarna. De båda föräldrarna fortsätter då att vara vårdnadshavare och har ett gemensamt ansvar om barnet. I det fall där relationen inte alls fungerar kan det bli aktuellt att ansöka om ensam vårdnad. Det innebär att den ena föräldern får ta hand om barnet själv och fatta alla beslut som berör barnet. Vanligtvis sköts processen via socialkontoret på kommunen.

När ni behöver hjälp

När föräldrarna av olika skäl är oense och båda parter inte tycker lika i en process om ensam vårdnad kan ärendet behöva lyftas till en vårdnadstvist med rättslig hjälp. Ta hjälp av en erfaren och duktig advokatbyrå som specialiserar sig på familjerätt. För alla inblandades skull bör du ta hjälp så tidigt i processen som möjligt. Vi kan hjälpa er att reda i frågor som rör just ensam vårdnad, barnets boende och umgänge med sina föräldrar och liknande. När du anlitar en duktig advokat får du hjälp i kontakter med familjerätt och sociala myndigheter mm. Om det är så olyckligt att ni behöver gå till rättegång så företräder er advokat givetvis er tryggt genom hela processen.

Barnets väl och ve

När det gäller familjerätt och splittrade familjer försöker alla inblandade alltid att se till barnets bästa. Vad barnet själv vill och känner är viktigast att efterleva så långt det bara är möjligt. Om barnet vill ha växelvis boende hos båda sina föräldrar, eller bo veckor hos den ena och helger hos den andre så försöker alla inblandade lösa det i bästa möjliga mån. Även när vi kommer till ensam vårdnad och tvist om huruvida enbart en förälder ska ta hand om barnet på heltid så lyssnar man först till barnets egen vilja. I många fall där familjer splittras så illa att vårdnadstvist uppstår har barnet av olika skäl redan en starkare kontakt med någon av sina föräldrar. Tryggheten för barnet ska gå före allt - så långt det bara är möjligt.

Att ta hjälp av en familjerättsjurist gör skilsmässan enklare

16 mar 2020

En skilsmässa handlar inte bara om att separera från en person som man för alltid trodde att man skulle vara lycklig med. Ofta måste man hantera både känslomässiga och praktiska saker.

Redan i ett tidigt skede kan det vara bra att ta hjälp av en jurist specialiserad på just familjerätt och skilsmässor. Då slipper man troligtvis konflikter som annars lätt uppstår då praktiska saker som exempelvis bodelning ska lösas. Finns det inget äktenskapsförord skrivet ska allt delas lika mellan båda parter. Likaså gemensamma tillgångar och skulder. Tillsammans med advokaten kan man i lugn och ro sätta sig ner och göra upp bodelningen och direkt få svar på de frågor man har. Visst kan man skilja sig utan att ta hjälp av en familjerättsjurist men det krävs en hel del pappersarbete och att man sätter sig in i olika lagar och juridik. I värsta fall kan det bli fel och skilsmässan ta betydligt längre tid.

Gemensamma avtal bör ändras inför bodelningen

Kanske finns det ett testamente som pga skilsmässa nu bör ändras. Detta kan en jurist hjälpa till med. Det kan även finnas avtal där ni båda finns med, som leasingavtal för bil etc. Eller kanske någon av er står som borgensman för den andres lån. Dessa är också avtal som det vid en skilsmässa oftast är bäst att ändra. Allt detta är viktigt att lösa innan själva bodelningen och att sedan se till att det finns med i bodelningsavtalet. Ofta kräver banker att det finns ett undertecknat bodelningsavtal för att man ska kunna föra över ett eventuellt gemensamt lån till bara en av makarna. En familjerättsjurist kan underlätta detta arbete så att processen går snabbt och rätt till.

Ibland är ensam vårdnad det bästa för barnet

Ibland finns det barn med i bilden vid en skilsmässa och naturligtvis är det bästa att ha delad vårdnad. Kanske ska barnet av naturliga skäl mer bo hos den ena parten? Då kan det vara bra att koppla in en familjejurist som upprättar ett umgängesavtal där även ekonomiska frågor som underhåll för barnet står med. Allt för att undvika framtida konflikter som kan bli speciellt jobbiga för barnet. Bestämmer man sig för att endast en part ska ha vårdnaden har den andra personen ändå rätt till lika mycket umgänge med barnet som den andra. Men det kan vara bra att reda ut detta ordentligt och att tillsammans med en familjerättsjurist upprätta ett umgängesavtal.

Vad innebär ensam vårdnad egentligen?

6 mar 2020

En skilsmässa kan vara en mycket jobbig upplevelse för många barn. Hos vem ska de bo? En fråga som kan vara väldigt känsloladdad och få barnen att känna både sorg, besvikelse och skuld.

Men hur ska någon kunna veta vad som är barnets bästa. Det finns många saker att ta i beaktning innan besluten ska tas. Ett sätt är att ta hjälp av en advokat. De har lång erfarenhet och kan hjälpa att hitta rätt bland logik och känslor.

Vad finns det för anledningar till att välja en av föräldrarna ensam vårdnadstagare

Det kan finnas många anledningar till att man tar ett så drastiskt beslut som enskild vårdnad innebär. En anledning kan vara att barnet riskerar att utsättas för våld eller övergrepp. Kanske är det så att ena föräldern vill flytta till annan ort eller till ett annat land och hotar att ta barnet med sig. Men det kan givetvis även vara missförhållanden i ett hem där det förekommer alkohol- och drogmissbruk eller att man på annat sätt inte sätter barnets välbefinnande först. Ibland är det endast en av föräldrarna som önskar ta hand om sitt barn.

Hur går det till?

Skulle föräldrarna inte komma överens eller om det blir en vårdnadstvist så måste ändringen ske genom domstols beslut. Det kan vara så att en av föräldrarna tar upp frågan men ibland kan det också vara så att domstolen tar beslut om ensam vårdnad grundat på omständigheterna. För att komma vidare i processen är det bra att ta kontakt med en advokatfirma som arbetar med vårdnadstvister. De kan hjälpa familjen genom alla processer ändra fram till beslutet tas. För att förtydliga. Ensam vårdnad innebär att den ena föräldern har ansvar för barnets vardag med allt vad det innebär. Det betyder dock inte att den andra föräldern inte får träffa sitt barn. Där tas det fram en plan för hur umgänget ska se ut mellan barnet och föräldern. Det kan exempelvis vara att de får träffas under förutbestämda förutsättningar som kan vara utformade på olika sätt för att se till att det främjar barnets bästa. Att besluta om enskild vårdnad är inte något man gör i första hand. Det krävs massor av förundersöknings arbetet och samtal och beslutet om ensam vårdnad tas som en sista utväg när alla andra möjligheter är uttömda. Läs igenom din hemförsäkring, där kan man i många fall få hjälp med finansieringen.

Söka ensam vårdnad om ett barn

2 mar 2020

Behöver du av någon anledning ansöka om ensam vårdnad av dina barn? Vet du inte var du ska börja? Läs då vidare här för att få veta mer om hur det går till när man ska söka ensam vårdnad om barn.

Det kan finnas en väldans massa olika anledningar till varför man som förälder väljer att ansöka om ensam vårdnad för ett eller flera av sina barn. Misshandel eller andra övergrepp är den absolut vanligaste orsaken till att man ansöker om ensam vårdnad. Antingen mot barnet eller mot den andre föräldern. Man behöver skaffa sig en advokat om man ska söka för ensam vårdnad om sitt barn, och det ska vara en advokat som är specialiserad inom familjerätt och som hanterar sådana här situationer dagligen. Det är säkert väldigt svårt att ens bestämma sig för att söka för ensam vårdnad, det måste vara en sorg att inte den andre föräldern är bra för barnet, på ett eller annat vis. Men oavsett så behöver det gå igenom en domstol för att det ska gälla, man kan inte bara bestämma det själv.

Inte ett lätt val

Som sagt, det är nog inte något lätt val att göra, ansöka om egen ensam vårdnad. Det är en lång, utdragen och väldigt smärtsam process att gå igenom. Man behöver allt stöd och all hjälp man kan få under tiden som det pågår. En advokat finns med dig hela vägen under hela processen som stöd och för att ge råd om vad du ska göra och inte göra vid en eventuell domstolsförhandling. En advokat med specialintresse inom familjerätt är van vid dessa situationer men är också medveten om att alla familjer ser olika ut, alla har olika behov och olika saker de behöver hjälp med.

Skaffa en advokat med engagemang

Det är det bästa rådet, skaffa dig en advokat som har stort engagemang för det denne håller på med. Det har oftast de allra flesta familjerättsadvokater, de brinner för att hjälpa familjer, annars skulle de inte arbeta med just det. Deras uppdrag är att finna på olika lösningar som passar för varje individ, det kan se olika ut i alla familjer och deras behov. Det är en känslomässigt tung och väldigt komplicerad process, man behöver allt stöd runt omkring sig som man kan få. En advokat finns med dig under hela rättsprocessen, medverkar under alla samtal inför domstolsförhandlingen, polisförhör och så vidare. 

Vem betalar rättegångskostnader vid vårdnadstvist?

11 dec 2019

Vad kostar en rättegång vid vårdnadstvist? Riskerar man att behöva betala motpartens kostnad? Påverkar domen i tvisten min kostnad? Läs och bli klokare!

Det är inte ovanligt att problem uppstår då ett föräldrapar väljer att avsluta sin relation. För många är det första gången man behöver ta itu med frågor av juridisk art. Med rätt hjälp och med rätt kunskaper kan frustration och oro bli betydligt lindrigare. Om problemen leder ända till en rättegång krävs insikter om förfarande som ingen kanske räknat med att behöva ha. Frågan om rättegångskostnader kan egentligen tyckas vara sekundär då omsorgen om de berörda parternas välmående är det primära. 

Dock är kostnader ändå ofta en stor anledning till ångest och oro för de inblandade. Det är därför av största vikt att man skaffat sig den informationen på ett så tidigt stadium som möjligt, så att fokuset kan få hamna där det hör hemma. Barnen förtjänar bästa möjliga lösning och en god relation till båda föräldrarna. Med kunniga föräldrar och ombud slipper frågan om vem som betalar rättegångskostnader vid vårdnadstvist överskugga huvudfrågan.

Huvudregeln gäller i stort sett alltid

Huvudregeln då det gäller vårdnadstvister är som följer; vid familjemål betalar man sina egna omkostnader men inte motpartens. Detta är inte beroende av utgången, om man “vinner” eller “förlorar”, utan kostnaderna för exempelvis ombud, eventuella vittnen och experthjälp ligger på respektive part. Det är lätt att få in uppfattningen att en rättegång där det inte döms enligt dina krav betyder att du får betala allt, men svensk lagstiftning fungerar inte på det sättet. Det kan finnas undantag dock. Om rätten finner att ena parten medvetet saboterar genom försummelse, utebliven närvaro eller upprepade stämningar kan denne dömas att betala hela kostnaden.

Hur rättegångskostnader finansieras

Kostnader för rättegång vid vårdnadstvist är knappast något som de flesta har pengar undanstoppade till. Det finns olika alternativ för finansiering, och vi ska här presentera de vanligaste. 

Det finns ofta en klausul för rättsskydd i hemförsäkringen. För att få veta exakt vad som gäller behöver du kontakta ditt försäkringsbolag. Det är vanligt att en kostnad för självrisk på 20-25% av beloppet tas ut. Det finns ofta begränsningar i tid, samt ett kostnadstak som kan ligga på mellan 100 000 och upp till 250 000 kronor. 

Alternativ två är rättshjälp. För dig som har begränsad inkomst och förmögenhet och inte heller har rättsskydd kan staten betala dina rättegångskostnader.

Det är heller inte ovanligt att advokatfirmor kan erbjuda olika former av finansiering, såsom lån eller avbetalningar, i vissa fall.

Oavsett vad som skulle passa dig behöver du ta kontakt med ett ombud för mer information.

Utbilda dig inom entreprenadjuridik – Stockholm

11 sep 2019

Att som entreprenör vara insatt i vilka lagar som gäller är mycket viktigt. Ingen kan kunna allt men genom att ha grundläggande kunskaper minskas risken betydligt för onödiga felsteg och kostsamma beslut. I Stockholm finns flera utbildningsföretag som vänder sig till entreprenörer. Här visas ett axplock av dessa vilket även visar på att det finns utbildningar på olika nivåer.

Entreprenadjuridik Grund

En populär utbildning som vänder sig till entreprenörer som vill få de grundläggande kunskaperna. Den vänder sig både till de som utför entreprenad samt till de som beställer. Bland annat går man igenom standardavtal så som AB 04 samt ABT 06. Man jobbar med att allt från säkerhet och ansvar till garantitider och vad som kan avtalas bort.

Det finns flera utförare i Stockholm med denna inriktning och de flesta väljer att ge denna utbildning över en dag. Många av de företag som erbjuder kurserna har de även på andra delar av Sverige.

Avancerad entreprenadsjuridik

För de som genomgått grundutbildningen och vill lära sig mer finns bland annat ”Avancerad entreprenadsjuridik”. En av dessa kurser presenteras med att man ”går igenom senaste rättsfallen” för att där se hur de juridiska reglerna har använts i praktiken. Denna kurs har då mer grupparbeten och diskussion än enbart lärarledd utbildning.

Genom att se på rättsfall och juridiken bakom dessa kan man försöka minska risken för att hamna i samma problem. Att helt gardera sig är nog omöjligt men målet bör vara att skapa en sådan stor trygghet som det går. Finns med olika längd men är oftast en eller ett par dagar.

Kommersiell entreprenadsjuridik

Även detta är en vanlig kurs inom entreprenadsjuridik. En av kurserna väljer att fokusera på AB 04 samt ABT 06 (de avtal som främst förekommer) och kopplar samman rättsfall och praktiska moment med dessa för att ge fördjupad kunskap.

Det blir därmed en fördjupad kurs inom vissa delmoment inom entreprenadsjuridik. Även här rekommenderas att man har grundläggande kunskap först.

Entreprenadsjuridik för beställare

Kurser inom entreprenadsjuridik vänder sig både till de som beställer entreprenad och de som utför jobbet. Denna kurs vänder sig däremot enbart till beställarna. Några punkter som tas upp är exempelvis hur förfrågningsunderlag ska utformas, vilka praktiska problem som brukar kunna uppstå under entreprenadstiden samt vilka skadeståndsregler som gäller.

I motsats mot övriga kurser har man alltså här beställarperspektivet och vänder sig bland annat till fastighetsbolag, kommuner, landsting och underleverantörer.

Läs mer om entreprenadjuridik här: https://www.entreprenadjuridik.nu/

Välj bästa advokaten till vårdnadstvisten

8 sep 2019

Den som befinnner sig i en vårdnadstvist, blir lätt närsynt, och allt annat kan komma bort i periferin. Det finns tyvärr alldeles för sällan någon bra hjälp för föräldrar som inte kan komma överens, eller som kanske lider av alkoholism, droger eller har psykiska besvär. Stödet för de flesta föräldrar är dessvärre långt borta. Förut var många unga föräldrar nära sina egna föräldrar och övrig släkt och fick då stöd och hjälp av dem. Nu är många föräldrar helt och hållet hänvisade till varandra, utan stöd och hjälp från andra. Det gör att det blir lättare att skiljas än stanna kvar i ett förhållande som inte är bra. 

De med problem startar vårdnadstvister

Många glömmer att de flesta föräldrar är normala, lugna föräldrar som mycket väl kan komma överens om barnen och hur de ska ha det. Men har någon av föräldrarna problem, med psykiska besvär, alkohol- eller knarkmissbruk, eller som använder våld eller förgriper sig på sitt eget barn, som det blir en vårdnadstvist. Det är då mycket viktigt att det kommer upp till ytan – vem är det som har problem? Vad är det som är problemet? Finns det våld i relationen? I alla de fallen behöver barnen särskilda stödinsatser och skydd. Det är i dessa fall som samhället bör ingripa och ge det skydd som barnet inte får hemifrån.

Advokaten viktigast i vårdnadstvister

När en vårdnadstvist väl kommer till en domstol, är advokaten den viktigaste aktören för att barnets bästa ska komma till tals. Advokaten är den som bör hitta lösningar som är bäst för barnet, och när det kommer till barn, är det väl ändå det som är bäst för barnet som är det allra viktigaste eller hur? Enligt lagen är det ju bara barnen som har rättigheter, inte föräldrarna, även om många domstolar resonerar och fattar beslut som om det bara var föräldrar som hade rättigheter. Det är advokaten som har erfarenhet och som kan hitta de rätta lösningarna, det är därför som valet av advokat är det viktigaste om man vill ta till vara barnets bästa i en vårdnadstvist.

vårdnadstvist

Finns i Göteborg

Bor du i Göteborg och befinner dig, eller kommer att inleda en vårdnadstvist? Innan det har blivit en domstolssak, har det ofta föregåtts av en långvarig konflikt mellan föräldrarna. Då kan man behöva en mycket duktig advokat som kan ta till vara alla rättigheter som barnen har enligt lagen. Läs mer om advokat som kan företräda dig i din umgängestvist i Göteborg.

← Äldre inlägg