Övriga rättsområden

BROTTMÅL

Om du misstänks för ett brott har du i många fall rätt till en offentlig försvarare. Det betyder att staten står för advokatkostnaderna. Du har rätt att själv fritt välja din advokat. Vi har lång erfarenhet av privata brottmål och ser till att tillvarata dina intressen på bästa möjliga sätt. Kontakta oss snarast möjligt om du misstänks eller förväntas delges misstanke för ett brott. Vi rekommenderar att du har din advokat med dig redan vid det första förhöret.

Om du inte har rätt till en offentlig försvarare kan du istället anlita oss som privat försvarare.

Är du brottsoffer har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Ditt ombud för din skadeståndstalan i brottmålet och kan stötta dig under rättsprocesen.

LVU, LVM, LPT OCH TVÅNGSVÅRD

Under vissa omständigheter har staten rätt att tvångsomhänderta personer. Några av de lagar som reglerar dessa rättigheter inkluderar LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård), LVM (lagen om vård av missbrukare) och LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Den person som utsätts för ett omhändertagande har rätt till ett offentligt biträde i form av en jurist eller en advokat. Staten står för denna kostnad.