Familjerätt

VANLIGA ÄRENDEN INOM FAMILJERÄTT

Advokater verksamma inom området familjerätt stöter dagligen på privatpersoner i Stockholm som behöver juridisk hjälp som rör familjen. Ärendet kan antingen gälla personliga förhållanden till andra familjemedlemmar eller ekonomiska förhållanden inom familjen. På den här sidan har vi samlat några exempel på vanliga ärenden som man någon gång i livet kan behöva få hjälp med.

Vårdnad, umgänge och underhåll

När föräldrar separerar uppstår ofta frågor och diskussioner kring var de gemensamma barnen skall bo, vem som skall ha vårdnaden och hur umgänget skall se ut. När ett förhållande har tagit slut kan det vara svårt att förhålla sig saklig och det är därför mycket viktigt att ta juridisk hjälp för att hitta en hållbar lösning. Det viktigaste i dessa frågor är alltid att hitta en lösning som är bra för barnen.

Som förälder är du enligt lag skyldig att efter förmåga bidra till dina barns försörjning. Det gäller oavsett om barnen bor hos dig eller inte. Om barnen huvudsakligen bor hos den andra föräldern är du skyldig att betala underhållsbidrag eller tvärtom i det fall då barnen huvudsakligen bor hos dig. Normalt sett betalas underhåll fram till dess att barnen fyller 18 år eller fram till 21 års ålder om barnet fortfarande går i gymnasiet eller liknande utbildning. En advokat kan hjälpa dig att upprätta ett avtal om underhållsbidrag samt kan även bistå med juridisk hjälp om betalningar från den andra föräldern uteblir.

Ekonomisk familjejuridik

Äktenskapsskillnad och bodelning är två frågor som i teorin kan verka enkla, särskilt om man är överens om att skilja sig och att separera. För att få det att fungera praktiskt är det viktigt att ta hjälp av en advokat som är kunnig inom familjerätt. Det är viktigt att frågor såsom bodelning, rätt till bostad eller försäljning av en gemensam bostad, vårdnad om barn, underhåll och liknande regleras genom att man skriver avtal. Vi hjälper dig gärna för att se till att dina rätter tillvaratas och att du får det som du har rätt till. Om ni skulle ha svårt att kommunicera efter en uppslitande separation kan vi även hjälpa dig med samtliga kontakter med motparten.

Att skriva ett äktenskapsförord är ett effektivt sätt att skydda sina egendomar antingen före ett äktenskap eller under ett pågående äktenskap. Anledningen till att man vill skriva ett äktenskapsförord kan till exempel vara att man vill vara säker på att en del av ett arv tillfaller de barn man har från ett tidigare äktenskap eller att ekonomiska tillgångar skyddas om man skulle skilja sig senare.

Ett samboavtal är viktigt att skriva för par som väljer att leva tillsammans utan att ingå äktenskap. Det kan exempelvis skydda om en partner i ett samboskap avlider så att den andra kan få bo kvar i den gemensamma bostaden.

Arv, testamente och skifte av dödsbo

Att upprätta ett testamente gör det möjligt för dig att fördela en del av ditt arv på det sätt du önskar. I Sverige bestämmer ärvdabalken hur arv skall fördelas. Bröstarvingar har alltid rätt till en viss del av en kvarlåtenskap. Det går alltså inte att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till en enda person eller stiftelse. Den del som du har rätt att göra vad du vill med bör dock regleras i ett tydligt och juridiskt hållbart testamente. Vi hjälper dig gärna att utforma ett sådant.

När en bouppteckning har registrerats och förvaltningen av dödsboet är avslutat är det dags att fördela arvet mellan delägarna i dödsboet. Enligt lag skall det göras i form av en skriftlig handling som samtliga delägare undertecknar för att bekräfta att de är nöjda med överenskommelsen.