NÄR FÖRETAGETS SKULDER ÖVERSTIGER TILLGÅNGARNA

Det kan vara en stor utmaning när det ekonomiska läget ser dystert ut. Om du dessutom driver ett företag och skulderna växer sig större och större kan det till slut leda till konkurs. Tyvärr är det inte alltid något du själv kan styra över.

Det är alltid en obehaglig känsla att veta att man är skyldig någon pengar. Om du dessutom lånar mer pengar för att betala av tidigare skulder så är det en varningssignal att allt inte står rätt till. Situationen är då ohållbar eftersom inga pengar kommer in som inte går rakt in i nya skulder. Som företagare innebär det en hög risk att hamna i en situation där du blir tvingad till att göra en konkursansökan för företaget. Men det är inte alltid ditt beslut att fatta. Borgenärerna har rätt att ansöka om att försätta din verksamhet i konkurs för att få tillbaka pengarna du är skyldig dem.

En ohållbar verksamhet

När någon, inklusive du själv, ansöker om att företaget ska försättas i konkurs så hamnar ärendet hos tingsrätten. Där kommer en domare att titta på dina skulder, tillgångar och bedöma chanserna för företagets överlevnad. Om skulderna är för stora och tillgångarna för små så är risken stor att företaget inte längre kan drivas. Det är en situation som du som företagare måste vara beredd på.

14 May 2023