Vad är arbetstillstånd och hur skaffar man ett?

Livet är uppbyggt på att människor ska arbeta för sin försörjning. Arbete i Sverige innebär olika regler för olika medborgare. Vissa behöver ha arbetstillstånd.

Att söka arbetstillstånd i Sverige är definitivt inte något för stressade. Systemet är komplicerat och att upprätta en ansökan kräver kunskap. Du som arbetsgivare har höga krav på dig att hantera saken korrekt om du vill att anställningen ska fungera. Arbetstillstånd krävs då en anställd inte är medborgare i EU/EES.

Det åligger arbetsgivaren att sköta processen med arbetstillstånd. Det är en varm rekommendation att påbörja den i god tid — det kan ta ett bra tag innan Migrationsverket hinner ta beslut och utfärda de nödvändiga dokumenten. För den anställdas del finns också krav på bland annat ett giltigt pass och att man redan har papper på anställningen.

Nytt eller förnyat arbetstillstånd

För en anställd som redan haft arbetstillstånd men behöver förnya detsamma är processen enklare. Där har myndigheterna oftast den information de behöver sedan tidigare. Det måste ändå skickas in en ansökan om förnyelse. Ska man byta jobb ska en separat ansökan också lämnas. Förhållandena ska vara sådana att arbetstagaren ska kunna försörja sig på lönen.

En arbetsgivare som anställer någon person bosatt utanför EU/EES ska ha utannonserat tjänsten saken gäller i Sverige och inom EU/EES först. Lön och förhållanden ska överensstämma med svensk lag. Den anställda ska kunna försörja sig på den erbjudna lönen. Sedvanliga försäkringar ska också ha tecknats för den anställda. Allt detta kan man få hjälp med av en kompetent firma som är specialister inom området.

24 Feb 2023