Tecknande av aktieägaravtal

Vid tecknandet av ett aktieägaravtal är det viktigt att båda parter vet exakt hur en mängd olika händelser ska hanteras. En trygghet som parterna har nytta av.

Det kan hända mycket under en livstid för ett aktiebolag, och även för den som är aktieägare. Kurser kan gå upp och ned. Företaget kanske hänger på fallrepet och behöver stöttning under ett tag. Eller så kanske man väljer att göra olika typer av åtgärder som kan förändra ett företag i grunden.

För alla eventualiteters skull så är det därför viktigt att man har ett ordentligt aktieägaravtal. Ett avtal som skapar en trygghet för både företaget och aktieägaren, och där man bör vara mycket noggrann med att beskriva exakt hur man löser alla möjliga situationer som kan uppstå. Även sådant som man vid tecknandet inte ens kan tänka sig ska ske.

Aktieägaravtal som uppdrag

För att få ett aktieägaravtal korrekt så tar man som företag oftast hjälp av en juridisk byrå. Proffs som har detta område som sin vardag och som därför även har mallar för vad som ska vara med och hur man ska formulera sig. För det är av största vikt att man använder en formulering som är lätt att förstå men som även följer lagens riktmärken.

Skapar man ett aktieägaravtal på ett korrekt sätt så behöver man aldrig vara orolig som företag eller aktieägare. Då finns det mycket klara riktlinjer för hur man ska agera vid olika situationer, samt hur olika situationer kommer att lösas från båda håll.

Du kan hitta mer info om aktieägaravtal på denna sida: aktieägaravtal.net

14 Mar 2023