Advokat som hjälper vid LVU

LVU, är en lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det är en tvingande lag som barn och föräldrar måste följa. Om socialtjänsten bestämmer att någon i din familj ska omfattas av LVU måste ni i din familj gå med på det som de bestämmer.

V står alltså för “vård av unga”, vilket i första hand inte syftar till någon medicinsk vård utan omvårdnad. Poängen med omvårdnad är att den som är barn ska få någon som ta hand om en så att man får ha det bra. Om du själv lever i en familj där LVU är aktuellt, eller kan bli aktuellt, kan det vara klokt att anlita en advokat som för din talan.

Enligt LVU kan alltså sociala myndigheter bestämma att ett barn som bor någonstans här i Sverige ska bli omhändertagen omedelbart. Det betyder att barnet ska lämna sin familj på en gång. Det finns i grunden två huvudanledningar till en sådan åtgärd:

1, Att barnet inte har det bra hemma. Det kan finnas en allvarlig risk för att barnet blir skadat om åtgärden inte verkställs omedelbart. Barnet kan till exempel bli utsatt för våld från vuxna, sexualla övergrepp eller så är helt enkelt föräldrarna i ett skick som gör att de inte kan ge barnen omvårdnad själva. Det kan till exempel bero på problem med missbruk inom familjen eller annat.

2, Ett omhändertagande från sociala myndigheter kan också bero på att barnen själv har ett destruktivt beteende. Att barnet gör saker som leder till en risk att barnen skadar sig själv allvarligt utan omedelbar hjälp.

LVU en sista utväg

LVU är alltså en tvingande lag som som styr hur vi i Sverige ska ta hand om unga och barn som far illa, eller riskerar att fara illa beroende på dåliga förhållanden i  hemmet eller på grund av ett eget självskadebeteende. Sociala myndigheter har alltså rätt att bestämma att en ung person i Sverige ska få tvångsvård enligt LVU. Det har i regel gått rätt långt innan myndigheterna tar ett sådant beslut. Tvångsvård kan man se som en sista utväg. Det är vad myndigheterna tar till när de inte hittat andra möjliga lösningar.

Innan dess försöker samhället i regel med olika frivilliga lösningar, alltså frivilliga utifrån individens perspektiv. Det finns hjälp att få genom socialtjänsten och den gällande lagen - socialtjänstlagen. Om de här frivilliga insatserna visar sig inte räcka till kan ingripande göras i linje med LVU. För ett sådant ingripande krävs en tydlig och påtaglig risk att barnets hälsa skadas utan åtgärder. På Barnombudsmannens hemsida kan du som är barn eller vuxen läsa mer. Ett ingripande enligt LVU kan bottna i fysisk eller psykisk misshandel i den unga personens hemmiljö, kriminalitet eller missbruk av droger.

När ett barn eller en ungdom blir omhändertagen enligt LVU är det något som sker  mot föräldrarnas, eventuellt andra vårdnadshavare och barnets vilja. Det kan också strida mot alla i familjens vilja.

10 Feb 2017