Advokatyrkets olika områden

Inom advokatyrket finns det många olika grenar man kan arbeta inom. Hur man väljer det som man vill arbeta med kan ha att göra med vad man är bra på eller vad man känner sig intresserad av.

Den som väljer att bli advokat har ofta ett intresse för lagar och förordningar. Men också en känsla för rättvisa och att man vill hjälpa de svaga i samhället. De två benen plus en liten ådra för detektivarbete skapar tillsammans det som man behöver för att kunna bli framgångsrik inom advokatyrket. Ett yrke som inte bara är mycket respekterat utan som också tar lång tid att utbilda sig till. Det är också ett yrke som aldrig stannar upp. Lagar och förhållningssätt är nämligen något som hela tiden ändras i ett samhälle. Det som var lagligt för en månad sedan kan plötsligt bli olagligt. Därför måste man också som advokat ligga i framkant och vara påläst gällande vad som händer inom det området man verkar.

Specialisering eller bredd

Som advokat kan man välja att arbeta inom ett eller flera områden. För en del så är det berikande att kunna vara delaktig inom flera områden. Andra kan tycka att ett specifikt område är intressant. Det kan då vara något som man brinner speciellt för och som man därför enbart vill satsa på. Ett sådant område är familjerätt. Det är något som säkerligen aldrig heller kommer att försvinna från rättssalarna. Det är ett område som behandlar allt som har med familjer att göra. Däremot är det ett område som ibland också kan förflyttas över till brottmålsavdelningen. Därför är det viktigt att man förstår att familjerätt har med tvister inom en familj att göra. Det är alltså inte något som är brottsligt på något sätt.

Samarbeten med olika specialister

När man arbetar som advokat så arbetar man aldrig ensam. Inom exempelvis familjerätten samarbetar man ofta med socialen. För innan man kommer till en rättegång, eller ens till en advokat, så brukar det vara gängse att man börjar med att ha samtal med socialen. Det är även de som utför exempelvis boendeundersökningar som sedan ligger till underlag vid en rättegång som gäller barns boende. Detsamma gäller vid vårdnadstvister och även i vissa fall gällande andra familjerättsliga ärenden. Även när det spiller över till brottmål kan socialen vara involverad. Om det är ett ärende där de varit inkopplade vill säga. Men det finns också fler samarbetspartners som en advokat kan arbeta med. Lär dig mer om familjerätten på denna hemsida: familjerätthelsingborg.nu 

30 Oct 2020