Är du i behov av en advokat i Stockholm?

Det kan hända saker som man kanske inte räknat med. Oavsett om det handlar om ett medvetet risktagande eller om att man som privatperson befinner sig på fel plats vid helt fel tillfälle så kan man bryta mot lagen och bli misstänkt för något typ av brott. Viktigt är att poängtera följande: oavsett härkomst, kön, ekonomisk kraft eller intelligens så är vi alla lika inför lagen. Ingen står ovanför lagen - och ingen ska heller bli oskyldigt dömd. 

Det senare är en viktig del i vårt svenska rättsväsende: man är aldrig dömd på förhand; alla är oskyldiga framtill dess att domen vunnit laga kraft och det innebär även att alla har rätt till ett försvar. 

Vid misstanke om grövre brott så har man rätt till en offentlig försvarare. Rätt advokat kan med sin expertis och yrkeskunskap påverka domen i positiv riktning; likväl så fungerar denne som ett mentalt stöd genom en psykiskt påfrestande process 

Vi ska här fokusera på grövre brott så vi talar om en advokat och vikten av en sådan. I Sverige så har man som misstänkt för ett grövre brott rätt till en offentlig försvarare - som man dessutom har rätten att välja själv (förutsatt att den advokat man väljer tackar ja samt att domstolen godkänner denne som offentlig försvarare). Kostnaden kan bli hög och ju längre process det handlar om - desto högre arvode kommer den advokat man anlitat begära. I och med att man rekommenderar en advokat nästan per omgående - vid förundersökningen - så kan det bli en hög kostnad att betala. 

Kostnaden för en offentlig försvarare bekostas av statliga medel 

Men; det är en kostnad som, initialt, tas av staten. Skulle du vara misstänkt för ett grovt narkotikabrott i Stockholm så kommer kostnader begärda av din advokat att betalas av staten. Skulle du bli friad så händer ingenting - du går fri och advokaten får sina omkostnader betalda av staten. Skulle du däremot finnas skyldig så ser det lite annorlunda ut - du kan krävas på hela beloppet eller på delar av det. En summa som dock ska betalas till staten och inte till den advokat du anlitat i Stockholm. Ett system som innebär att du alltså kan välja en erfaren, lite dyrare, advokat och få en större chans till en friande dom. En chans som vi tycker att du ska ta. 

Så väljer du rätt advokat i Stockholm 

Att välja rätt advokat är nästan avgörande sett till vilka chanser man som misstänkt ger sig själv. Hur väljer man då rätt; finns det några viktiga saker att baserar sitt val på? Vi tänkte rada upp några saker som kan vara värda att ha i åtanke: 

  • Erfarenhet. Den advokat man väljer ska ha vana av liknande fall och ha erfarenhet av det brott man är misstänkt för. Oavsett om det handlar om ekonomisk brottslighet eller om renodlade brottmål.
  • Personlig kontakt. Det finns en risk att du blir anhållen/häktad i väntan på rättegång. Det innebär att den advokat du väljer kommer att vara din egentliga kontakt med omvärlden. Se till att du känner en personkemi er emellan.
  • Stöd. Baserat på förra punkten så kan många misstänkta känna sig svikna/bortglömda av familj, släkt och vänner. En advokat fyller en funktion i att fungera som en axel att gråta ut mot och som ett stöd genom en väldigt omtumlande resa. 

Vill du veta mer, läs här.

18 Jan 2018