Att ta hjälp av en familjerättsjurist gör skilsmässan enklare

En skilsmässa handlar inte bara om att separera från en person som man för alltid trodde att man skulle vara lycklig med. Ofta måste man hantera både känslomässiga och praktiska saker.

Redan i ett tidigt skede kan det vara bra att ta hjälp av en jurist specialiserad på just familjerätt och skilsmässor. Då slipper man troligtvis konflikter som annars lätt uppstår då praktiska saker som exempelvis bodelning ska lösas. Finns det inget äktenskapsförord skrivet ska allt delas lika mellan båda parter. Likaså gemensamma tillgångar och skulder. Tillsammans med advokaten kan man i lugn och ro sätta sig ner och göra upp bodelningen och direkt få svar på de frågor man har. Visst kan man skilja sig utan att ta hjälp av en familjerättsjurist men det krävs en hel del pappersarbete och att man sätter sig in i olika lagar och juridik. I värsta fall kan det bli fel och skilsmässan ta betydligt längre tid.

Gemensamma avtal bör ändras inför bodelningen

Kanske finns det ett testamente som pga skilsmässa nu bör ändras. Detta kan en jurist hjälpa till med. Det kan även finnas avtal där ni båda finns med, som leasingavtal för bil etc. Eller kanske någon av er står som borgensman för den andres lån. Dessa är också avtal som det vid en skilsmässa oftast är bäst att ändra. Allt detta är viktigt att lösa innan själva bodelningen och att sedan se till att det finns med i bodelningsavtalet. Ofta kräver banker att det finns ett undertecknat bodelningsavtal för att man ska kunna föra över ett eventuellt gemensamt lån till bara en av makarna. En familjerättsjurist kan underlätta detta arbete så att processen går snabbt och rätt till.

Ibland är ensam vårdnad det bästa för barnet

Ibland finns det barn med i bilden vid en skilsmässa och naturligtvis är det bästa att ha delad vårdnad. Kanske ska barnet av naturliga skäl mer bo hos den ena parten? Då kan det vara bra att koppla in en familjejurist som upprättar ett umgängesavtal där även ekonomiska frågor som underhåll för barnet står med. Allt för att undvika framtida konflikter som kan bli speciellt jobbiga för barnet. Bestämmer man sig för att endast en part ska ha vårdnaden har den andra personen ändå rätt till lika mycket umgänge med barnet som den andra. Men det kan vara bra att reda ut detta ordentligt och att tillsammans med en familjerättsjurist upprätta ett umgängesavtal.

16 Mar 2020