Barnets vilja går alltid först vid en vårdnadstvist

När familjer splittras kan barnen ofta komma i kläm. Som vuxen har du ansvaret att se till att ditt barn mår så bra som det bara går i situationen. Ett barn behöver vanligtvis båda sina föräldrar.

När vuxna relationer spricker och barn finns med i bilden gäller det att så långt som möjligt se till barnets mående och bästa i situationen. I de flesta fall kommer föräldrarna fortsatt bra överens och kan hjälpas åt att ta hand om barnet under de nya förutsättningarna. De båda föräldrarna fortsätter då att vara vårdnadshavare och har ett gemensamt ansvar om barnet. I det fall där relationen inte alls fungerar kan det bli aktuellt att ansöka om ensam vårdnad. Det innebär att den ena föräldern får ta hand om barnet själv och fatta alla beslut som berör barnet. Vanligtvis sköts processen via socialkontoret på kommunen.

När ni behöver hjälp

När föräldrarna av olika skäl är oense och båda parter inte tycker lika i en process om ensam vårdnad kan ärendet behöva lyftas till en vårdnadstvist med rättslig hjälp. Ta hjälp av en erfaren och duktig advokatbyrå som specialiserar sig på familjerätt. För alla inblandades skull bör du ta hjälp så tidigt i processen som möjligt. Vi kan hjälpa er att reda i frågor som rör just ensam vårdnad, barnets boende och umgänge med sina föräldrar och liknande. När du anlitar en duktig advokat får du hjälp i kontakter med familjerätt och sociala myndigheter mm. Om det är så olyckligt att ni behöver gå till rättegång så företräder er advokat givetvis er tryggt genom hela processen.

Barnets väl och ve

När det gäller familjerätt och splittrade familjer försöker alla inblandade alltid att se till barnets bästa. Vad barnet själv vill och känner är viktigast att efterleva så långt det bara är möjligt. Om barnet vill ha växelvis boende hos båda sina föräldrar, eller bo veckor hos den ena och helger hos den andre så försöker alla inblandade lösa det i bästa möjliga mån. Även när vi kommer till ensam vårdnad och tvist om huruvida enbart en förälder ska ta hand om barnet på heltid så lyssnar man först till barnets egen vilja. I många fall där familjer splittras så illa att vårdnadstvist uppstår har barnet av olika skäl redan en starkare kontakt med någon av sina föräldrar. Tryggheten för barnet ska gå före allt - så långt det bara är möjligt.

6 Apr 2020