Betyder barnens åsikt något i en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist är ofta en ren mardröm för samtliga inblandade. Det handlar om en familj där de vuxna – av någon anledning – bråkar och inte kan komma överens om vilken av dem som ska sköta om vårdnaden av de gemensamma barnen. Naturligtvis en uppslitande situation som – tyvärr – i första hand drabbar barne och kan ge dem sår som följer den genom hela livet. Att tvingas se sina föräldrar bråka och där det handlar om sin egen person kan vara svårt för att barn att hantera och det är också därför som man vid en vårdnadstvist måste erbjuda barnen professionell hjälp i form av kontakter med socialtjänstens utbildade personal. Barn ska aldrig känna skuld vid en vårdnadstvist och detta är något som man måsta jobba aktivt med – både från statens sida och från de båda föräldrar som är inblandade i denna vårdnadstvist.

Men hur mycket har barnen i fråga att säga till om vid en vårdnadstvist? Ja, enligt föräldrabalken och enligt FNs barnkonvention så ska alla barn ha rätt att komma till tals och deras röst ska alltid tas i beaktande – något som alltså även gäller vid en vårdnadstvist. Barnen har alltid rätt att uttrycka vem av förädrarna de föredrar att bo hos och deras åsikt kommer att ha betydelse för utgången i en vårdnadstvist. Vi säger här betydelse då de själva inte kommer att få avgöra – beroende av vilken ålder barnet i fråga har – men rösten kommer alltid att vägas in i det slutgiltiga beslutet vid en vårdnadstvist. Det är stor skillnad mellan barn och barn – både i psykisk mognad och i fysisk – och därför behandlas också varje fall unikt vid en vårdnadstvist.

Säg här – förenklat – en tolvåring att vill bo hos sin mamma vid en vårdnadstvist så kan denna röst väga mer än om en annan tolv-åring förklarar samma sak vid sin vårdnadstvist. Vi menar här att man alltid kommer att ta i beaktande om hur mogen en tolv-åring kan vara och, som vi sa ovan – alla fall är unika. Barnens röst räknas alltid dock och detta ska man vara medveten om vid en vårdnadstvist.

Tänk på barnen vid en vårdnadstvist

Det absolut viktigaste vid en vårdnadstvist – oavsett vilken – är att barnen alltid ska placeras i centrum. Det vi menar här är att barnen alltid ska få veta vad som pågår, att de alltid ska bli informerade om vad som händer och – framförallt! – att de aldrig ska känna någon skuld. Att mamma och pappa bråkar är aldrig barnens fel och här har man som förälder ett stort ansvar. Tala med dina barn, förklara vad som händer och var rak och ärlig.

Försök att genomföra denna vårdnadstvist på ett så vuxet och värdigt sätt som bara möjligt. Det är ingen lätt situation där det finns någon universallösning – agera med barnens bästa och väl framför dina ögon. Det är trots allt deras framtid som det handlar om.

Mer läsning finns på denna sida: www.vårdnadstvist.nu.

19 Apr 2017