En introduktion till umgängesrätt

Sverige har mycket höga skilsmässotal internationellt sett. Således är frågor som rör ämnen som skilsmässor, vårdnadstvister och umgängesrätt inte ovanliga i landet. Många juridiska byråer är specialiserade på frågor som rör familjerätt överlag, och det är vanligt att en sådan byrå anlitas vid dylika tvister.

I första hand bör föräldrarna sträva efter att lösa tvisten själva, men det här är givetvis inte alltid möjligt. Efter en separation eller en skilsmässa är samarbetssvårigheter inte ovanligt av förklarliga skäl. I sådana lägen kan en jurist som är specialiserad på frågor som rör familje- och umgängesrätt behöva kliva in.

Vid gemensam och ensam vårdnad

Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Vid gemensam vårdnad är det här enklare än om bara en förälder har vårdnaden om barnet. Efter en skilsmässa brukar vårdnaden lösas rent praktiskt genom så kallad växelvist. Det här innebär att barnet till exempel bor hos mamman en vecka, och hos pappan nästa vecka.

Hur det löses rent praktiskt är i detalj upp till föräldrarna själva. Ibland kan det hända att föräldrarna bor väldigt långt ifrån varandra, och då är en veckolig växelvist påfrestande för barnet. Det är viktigt vid dylika situationer att barnets bästa står i fokus. Intressen, vänner och skola är exempel på tre saker som föräldrarna bör ta hänsyn till.

Även om ena föräldern har ensam vårdnad, har barnet fortfarande umgängesrätt, en rättighet att spendera tid med den andra föräldern. Det här är en rättighet precis som att gå i skolan gratis, ha rätt till sjuk- och tandvård samt trygghet.

Umgängesförälder och boendeförälder

När barnet bor mycket hos en förälder brukar den föräldern kallas för boendeförälder. Den andra föräldern kallas då för umgängesförälder. Att lösa vem som ska vara boendeförälder och vem som ska vara umgängesförälder är inte alltid särskilt lätt. Vid sådana lägen kan en advokat som kan umgängesrätt behöva anlitas.

barn och föräldrer leker

Umgängessabotage

Tyvärr är det inte alltför ovanligt att umgängessabotage förekommer. Det här innebär att den förälder som bor med barnet, eller som har ensam vårdnad över barnet, försöker hindra umgänge med den andra föräldern. Det här kan rätten se allvarligt på om det inte finns en skälig grund för det.

Som nämnt ovan är umgängesrätten en rättighet som alla barn har. Att ignorera den kan leda till konsekvenser. Till exempel kan den som försöker sabotera umgänget förlora vårdnaden, eller inte få ha barnet boendes hos sig. Oavsett vilken av parterna man är i det fallet, behöver man sannolikt hjälp av en jurist som kan familje- och umgängesrätt.

11 May 2017