Ensam eller gemensam vårdnad?

Varje år sker mängder av skilsmässor runt om i landet. Det är tyvärr inte helt ovanligt att både skilsmässor och separationer leder till vårdnadstvister. Den ena parten kanske vill ha gemensam vårdnad, medan den andra vill ha ensam vårdnad. När sådant här inte kan lösas mellan föräldrar kan det – i värsta fall – leda till långt utdragna juridiska processer.

Så definieras vårdnad

Begreppet vårdnad kan syfta på en rad olika saker. I juridiska sammanhang syftar man ofta på rätten att fatta beslut i juridiska och ekonomiska frågor som rör barnet. Samtidigt är en vårdnadshavare också förmyndare. Det här innebär att han eller hon kan ta beslut om till exempel skola, sjukvård eller företräda barnet i kontakt med myndigheter eller andra aktörer.

När man annars talar om vårdnad kan man syfta på det som händer i vardagen. Till exempel att ta hand om vardagliga bestyr och stå för ett allmänt omhändertagande i barnets vardag. Rent konkret kan det handla om att förse barnet med boende, mat, kläder och överlag ta ansvar för barnets sociala miljö.

Gemensam vårdnad kräver gemensamma beslut

När föräldrarna har gemensam vårdnad krävs att de kan fatta gemensamma beslut. Det finns exempel på fall där föräldrar har legat i tvist, och den ena parten själv har vidtagit åtgärder gällande barnets folkbokföring eller förskola, till exempel. Det här ses som väldigt allvarligt och skall självklart inte kunna göras. Som exempel kan en längre flytt inom landet göra det väldigt svårt för den andra föräldern att umgås med barnet.

Ett annat exempel kan vara när en förälder, trots att de har gemensam vårdnad, tar med sig barnet utomlands. Det här är rent av brottsligt, där brottet är egenmäktighet med barn. Skulle det här ske kan barnet tas ur förälderns omsorg och föras tillbaka till Sverige. Detta med hjälp av polis och internationella konventioner.

Vid giftermål tilldelas föräldrarna gemensam vårdnad per automatik

Om föräldrarna är gifta delas vårdnaden upp per automatik. Detta enligt lag. Föräldrar som endast är samboende får inte detta, utan då tilldelas den mamman per automatik. Däremot kan man avtala om gemensam vårdnad – ett avtal som då ska godkännas av socialnämnden.

Ensam vårdnad kräver starka skäl

Om föräldrarna har gemensam vårdnad, och någon av parterna ber att ensamt få agera förmyndare och vårdnadshavare, krävs det mycket starka och allvarliga skäl för att ändringen ska gås igenom. Domstolarna ser till barnets bästa, och barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna väger tungt i sammanhanget. Just umgängesrätten gäller dock ändå, även om den ena föräldern har ensam vårdnad.

3 Mar 2018