Ensam vårdnad - men rätt till umgänge

Alla barn har rätt till att umgås även med den förälder som de inte bor med. Detta gäller både om föräldrar har vårdnad eller om den ena föräldern har ensam vårdnad. Det är inte alltid lätt att hitta en lösning som passar alla parter – och man får aldrig glömma att barnets bästa alltid ska vara i fokus i vårdnadsfrågor. Du har rätt att umgås trots ensam vårdnad!

Hur ska man då gå till väga för att hitta en vårdnadslösning som är så bra som möjligt för barnet? Först och främst gäller det förstås att man säkrar barnets allmänna rättigheter. Det handlar om att gå i skolan utan att föräldrarna måste betala för det, att man har rätt till fri sjukvård och fri tandvård. Givetvis måste barnet också ha rätt till trygghet, god omvårdnad och god fostran av antingen en eller båda föräldrarna. Barnet har givetvis fler och mer detaljerade rättigheter än så, men det har vi inte utrymme att gå in på här.

Barnets bästa alltid i fokus

En av de allra viktigaste punkterna är huvudtemat i det här blogginlägget: umgängesrätt även med den förälder som barnet inte bor med. När barnets föräldrar skiljer sig eller separerar så kommer alltid umgängesrätten på tal. Hur mycket tid ska respektive förälder tillbringa med sitt barn? Växelvist boende är den vanligaste lösningen, och kan bara föräldrarna samarbeta på ett vuxet sätt så fungerar detta oftast bra. Här är det dock viktigt att föräldrarna inte bor för långt ifrån varandra, med tanke på skolan, vänner och fritidsintressen.

Om det dock uppstår en konflikt mellan föräldrarna så blir situationen en annan. Då får barnet bo hos den ena föräldern stadigvarande och umgås med den andra i den mån möjligheter till detta finns. Detta gäller även när föräldrarna bor på stort geografiskt avstånd. En vanlig reglering i dessa fall är umgänge varannan helg. Då fungerar umgänget och barnets vardag även om den ena föräldern bor på långt avstånd till skola och andra viktiga fasta punkter i barnets liv. Det är vanligast att mamman får det dagliga umgänget, att begreppet ”helgpappa” har blivit vanligt är knappast någon tillfällighet.

Viktigt att ta juridisk hjälp så fort som möjligt

Det är dock oundvikligt att man emellanåt inte kommer överens. Då kan det vara nödvändigt att få juridisk hjälp. Samarbetssamtal anordnade av kommunen är en möjlig lösning.

Men om man inte kommer fram till en lösning så kan en umgängestvist sluta i tingsrätten. Då är det av största vikt att man i god tid skaffar sig ett juridiskt ombud. Inte minst med tanke på den framtida relationen till den andra föräldern och barnen. Låt en jurist ta hand om konflikten så ökar chansen till en harmonisk relation, även om den sker på  avstånd.

6 Oct 2017