Få arbetstillstånd på ett enklare sätt

Att ansöka om arbetstillstånd i Sverige kan vara krångligt och ta lång tid. Det blir enklare om du anlitar en certifierad advokatbyrå som vet hur det går till.

När du flyttar till ett annat land för att arbeta är det många saker du måste sätta dig in i och ordna. Bostad, försäkringar, bankkonto och registrering hos Skatteverket är några av de saker du behöver ta tag i. Talar du inte språket kan det bli krångligt och ta tid.

Kommer du från ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige måste du dessutom ha arbetstillstånd och det behöver du ordna innan du kommer till landet. För att kunna ansöka måste du ha ett erbjudande om anställning, och den blivande arbetsgivaren är den som påbörjar ansökan hos Migrationsverket. Därefter börjar processen.

Att ta hjälp av en certifierad advokatbyrå för att skaffa arbetstillstånd

Migrationsverket har lång handläggningstid av ärenden som gäller ansökan om arbetstillstånd. Därför finns det certifierat utvalda advokatbyråer så att de kan bistå för att snabba upp processen. På en certifierad advokatbyrå träffar du jurister som är väl insatta i hur en ansökan ska gå till och vilka dokument som krävs.

På en certifierad advokatbyrå finns dessutom jurister som talar ett flertal språk från länder utanför EU. De vet vilka förutsättningar som gäller för att ansökan ska beviljas och kan därför också avråda om de ser att kraven inte uppfylls. Anlitar du juridisk hjälp har du därför stor chans att få din ansökan beviljad utan krångel inom ett par veckor.

18 Aug 2022