Förekommer det våld i din familj?

Vi ser ett alltmer förändrat samhälle, en förändring som har pågått i minst 20 år. Det som de flesta har varit vana vid när det kommer till det välfärdssamhälla som Sverige har stått ut med, bland länder i världen, håller sakta och säkert på att förändras. VI ser förändringen på många olika områden; ökad hemlöshet, allt längre sjukvårdsköer, sämre socialt skyddsnät. För de människor som mår bra i Sverige, som varken är sjuka fysiskt eller psykiskt gör detta inte någon nämnvärd skillnad. Det är först när problemen hopar sig; om någon i familjen blir sjuk, eller får en diagnos och inte klarar av skolan som man önskar som avsaknaden av det sociala skyddsnätet visar sig.

gråtande pojke

Något socialt skyddsnät finns inte

Som i alla sociala fall är det alltid de svagaste i samhället som drabbas hårdast av att det saknas ett socialt skyddsnät. Socialtjänsten gör märkliga saker; ibland uteblir viktiga utredningar, och även om utredningar görs, blir de mycket bristfälliga och görs på ett inkompetent sätt. Polisen som ska göra viktiga brottsutredningar lägger ner untredningar efter utredningar "i brist på bevis". Och de som är allra svagast i vårt samhälle är barnen. Har de ingen som för deras talan och skyddar dem, är de alldeles illa ute. Därför är det alltid föräldrarna till barnen som måste skydda dem. Tyvärr kommer ingen att göra det, i den avsaknad av socialt skyddsnät som vi ser i Sverige just nu.

Så skyddar du dig och din familj

Lever du med våld i ditt hem? Har du en partner och förälder till ditt barn som utsätter dig och barnet för våld? Många kan få hjälp av socialtjänsten, som mest kan utva påtryckningar via frivillig väg; att den som utövar våld, inte ska bo med sin familj. Men de tvingar inte någon till det. Så om du får hjälp av en socialtjänst eller inte, beror helt och hållet på vilken kommun du bor i. Många socialtjänster fungerara alldeles utmärkt och kan gå in och skydda dig och barnet. Däremot är det inte långt från alla socialtjänster som bryr sig, hittar vägar att skydda dig och ditt barn.

Endast du kan skydda dig och ditt barn

För det första; du måste själv ta ditt ansvar. Du kan söka skydd på en kvinnojour som arbetar med kvinnor och barn som har blivit utsatta för våld. De har den rätta kunskapen om vilka mekanismer som sätter  in när en partner begår brott och utsätter sin familj för våld. Detta är mycket viktigt; om din partner utövar våld, kommer den personen inte att sluta med våldet, även om hon, eller han säger så. Du måste få våldet att upphöra genom att ta dig och ditt barn till en annan plats där inte förövaren når dig, du måste klippa helt och hållet med den personen. Tyvärr. Det finns inget annat sätt. Och det är mycekt viktigt för din och barnets fysiska och psykiska hälsa att du gör så.

Du måste anlita en duktig advokat

För det andra; du behöver en duktig advokat som hjälper dig att ta den juridiska striden för att skydda ditt barn. Socialtjänst, polis och barnpsykologer står alla handfallna inför lagen om barns vårdnad, boende och umgänge. Den springande punkten om du och ditt barn ska vara skyddade är att du får rätt i en domstol som kan slå fast barnets boende, vårdnad hos dig, som inte utsätter ditt barn för våld, och att den som utsätter barnet för våld endast får umgänge i skydd av en tredje part; en person utsedd av socialtjänsten som är med under umgänget med sitt barn. Läs mer här om en advokat som kan ta fajten för att skydda dig och ditt barn och som inleder en vårdnadstvist för det skyddet.

13 Oct 2018