Juristhjälp när kärleken tagit slut

Mörkt, sårigt och tomt. Många vet hur ont det gör när kärleken har tagit slut och det inte går att fortsätta livet tillsammans. Men få vet vilka rättigheter man har gentemot varandra när man står där inför en skilsmässa eller ska lösa upp sitt samboförhållande. Vem har rätt till mormors gamla arv? Vem äger fritidshuset? Och viktigast av allt - hur ska ni umgås med barnen framöver?

Det finns par som lyckas lösa alla de här frågorna själva. Som delar på vårdnaden om barnen och blir tillräckligt nöjda med det. Som själva delar upp sina ägodelar och bestämmer vem som ska få ta fritidshuset och vem som ska ha hand om hunden. Men lika vanligt är det att bli osams. Många gånger är det den ena partnern som väljer att gå vidare. Båda kan känna separationen som ett stort misslyckande, men den partner som blir lämnad har ofta ett stort sår som skaver. Då är det svårt att vara storsint, att hålla huvudet kallt och resonera sig fram till en klok lösning för alla i familjen. Det är därför det finns familjejurister. Specialister på familjerätt behövs!

Att sörja en kärlek som tagit slut tar sin tid. Det måste den få göra. En familjerätts-jurist kan hjälpa dig med det praktiska. Du som anlitar en familjejurist får hjälp med att veta vad du har rätt till. Kärlek i sig är som bekant ingen rättighet, men du har investerat pengar i ett gemensamt liv och behöver få med dig vad som är ditt när du går. Det kanske inte känns väsentligt just när hjärtat har krossats men det är en viktig start på början av det liv som du ska leva framöver.

Hjälp med bodelning

Jurister som kan familjerättsfrågor kan hjälpa dig att föra fram din talan och samla de uppgifter som behövs för att du ska kunna bevaka dina rättigheter. Det gäller såväl vid skilsmässa som när du måste upplösa ett registrerat partnerskap eller samboförhållande.

Hur ska ni göra med bodelningen? Vill du bo kvar eller flytta ut? Om du och den partner du levt med inte är överens om de här frågorna kan det bli en lång och slitsam process att komma överens. Har en av er blivit sårade kan känslorna ta över och fakta, lagar och regler ställs åt sidan, vilket bara sårar er båda mer i längden.

Du kan självklart söka juristhjälp för din äktenskap eller samboförhållande utan att det finns en konflikt i botten. Att skriva äktenskapsförord eller annat avtal för hur ägandet ska regleras är ofta ett bra sätt att undvika konflikt genom att man reglerar allt i förväg.

15 Sep 2016