Kommunicera med den som är din brottmålsadvokat

Är du misstänkt för brott? Ett bra sätt att underlätta processen som det innebär, är att hålla god kontakt med sin brottmålsadvokat. Det här hjälper på dig och biträdet, och kan i slutändan leda till en dom som till och med faller i din favör. Att du är öppen gentemot ditt försvar är A och O.

Fråga om fallet regelbundet

Det är viktigt att du är införstådd med vad som pågår med ditt fall under hela processen. Var inte rädd för att fråga brottmålsadvokat om vilket skede rättsprocessen befinner sig i och få saker förklarade om du är osäker på något. Är du häktad kan du ringa eller skriva brev till biträdet, och en bra brottmålsadvokat är inte alltför sen med att svara. Om du anser att din brottmålsadvokat inte ger ditt fall tillräckligt mycket uppmärksamhet, är det bra att ta upp detta med henne eller honom. Har du fått ett offentligt biträde tillförordnat dig, kan du begära byte ifall din konfrontation inte hjälper. Ifall du har anlitat brottmålsadvokaten privat är det enkelt att byta. I de flesta fall har du dock rätt till offentligt biträde vid misstanke om brott, om fängelse finns i straffskalan.

Ljug inte inför din advokat

Det är bra att vara öppen med allt som rör brottet eller fallet, även om det kan kännas svårt att berätta. Advokater har en långt gående tystnadsplikt, även om domstolen under vissa omständigheter kan tvinga dem att prata. För att brottmålsadvokaten ska kunna försvara dig på bästa möjliga vis krävs kunskap – om så mycket det bara går som rör fallet. Till exempel bör du vara öppen med om du tidigare har något i brottsregistret. Din brottmålsadvokat kommer att få reda på det här i vilket fall som helst. Om du är öppen med det redan från början kan ni arbeta mer effektivt på att tillvara på dina intressen istället. Något annat du bör vara öppen med är dina samtal med polisen. Har du erkänt till något? Eller har du talat osanning vid något tillfälle? Återge dina samtal med polisen och ta med allt som kan vara av betydelse för fallet.

Om tingsrätten har tillförordnat dig ett biträde

Om du är misstänkt för brott är det bra att på förhand ha namnet på en brottmålsadvokat. Om tingsrätten tillförordnar dig ett biträde finns risken att du får någon som har ingen eller väldigt lite erfarenhet av brottmål sedan tidigare. Det finns byråer som specialiserar sig på detta. Ifall du lägger namnet på minnet kan du begära en brottmålsadvokat från någon av dessa byråer och hoppas att de har tid att ta sig an ditt fall. Läs mer om försvarsadvokat i Stockholm.

28 Mar 2018