Kriminalitet bland ungdomar

Kriminalitet bland ungdomar är påfrestande för många parter. Det är jobbigt för ungdomen i fråga, men även för vänner och familj. Kriminalitet i yngre år börjar ofta tidigt med små företeelser, såsom snatteri och skadegörelse. För de flesta ungdomar så slutar det där och de rycker upp sig, men för ett fåtal så blir det endast värre. Det kan gå så illa att det övergår till misshandel, rån, större stölder och urkundsförfalskning (låna ID-kort från någon äldre eller skaffa en falsk legitimation).

Vad är påföljderna för kriminella ungdomar?

Om barnet är under 15 år så lämnas ärendet över till socialtjänsten som sedan avgör hur ärendet ska hanteras, om det är stödsamtal eller LVU-hem. Men om barnet är mellan 15-17 år så kan man dömas till sluten ungdomsvård och sedan hamna på ett LVU-boende. Då är det enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, där den unga får bo en viss tid. Grunderna till att ett barn skickas till ett LVU-hem kan bland annat vara den unges vårdslösa beteende.

Barn följer föräldrarnas fotspår

Barn ser upp till sina föräldrar och härmar deras beteende. Det gäller även om den vuxna har begått brott tidigare, eller fortfarande är kriminell. Det ökar riskerna för att barnet också ska falla i samma mönster. Om barnet direkt eller indirekt väljer att följa sin förälders fotspår i den kriminella världen så kan det leda till ungdomstjänst, böter, sluten ungdomsvård eller LVU-hem. Barn kan även hamna på LVU-hem om förälderns beteende skadar barnet och  skapar ett otrygg uppväxt.

LVU-Hem av andra anledningar

Det finns även andra anledningar till att socialtjänsten väljer att placera barn i ett LVU-hem. Detta sker oftast mot antingen barnets eller förälders vilja, eller mot bådas vilja. Om detta är fallet så kan man kontakta en LVU-advokat, som hjälper föräldrarna till barnet som blivit omhändertaget. Oavsett om barnet har begått ett brott, eller om det kan vara omständigheter i hemmet som gör att barnet hamnar på ett LVU-hem, så bör man ta hjälp av en erfaren advokat. De har jobbat med känsliga fall tidigare och vet hur de kan hjälpa just er. En advokat hjälper till i domstol och biträder dig som förälder när du behöver hjälp rörande frågor om Lagen om vård av unga. Som förälder är det otroligt viktig att stötta sitt barn, oavsett anledning till placering på LVU-hem efter dom eller bestämmelser. Detta görs i slutändan för barnets bästa, även om det kan kännas tungt och jobbigt.

22 Jun 2017