Misstänkt för brott - kontakta en försvarsadvokat

Vid misstankar om mindre brott och förseelser så kan man bli kallad till polisförhör och väl där bli förhörd utan att man har någon försvarsadvokat vid sin sida. Vår rekommendation är dock att man alltid tar hjälp av en försvarsadvokat; detta av den enkla anledningen att en sådan värnar klientens rättigheter och att man, utan en sådan vid sin sida, också lätt kan hamna i en obekväm situation där man erkänner saker som man inte gjort.

Många lever i en villfarelse att man, genom att använda sig av en försvarsadvokat, indirekt erkänner sig skyldig till det brott man misstänks för. Helt enligt devisen om att det inte kommer någon rök utan eld. Den synen är rent av sorglig. Anlitar man den professionella hjälpen som en försvarsadvokat ger så har man enbart värnat sina egna intressen och vill på ett tydligt sätt bevisa sin oskuld.

Även om den svenska rätten och den svenska polisen är kompetent och sakkunnig så sker misstag - en försvarsadvokat ser till att alla dessa misstag minimeras. Och, om de ändå händer så kan advokaten i fråga också se till att dessa korrigeras. Det sker genom en överklagan.

advokat

Kostnaden täcks av rättsskyddet

Kostnaden för en försvarsadvokat kan te sig orimligt hög. Speciellt vid brottmål som tar längre tid att utreda (inte sällan sådana som får stor medial uppmärksamhet). Vad får man för de pengar man betalar? Ja, den försvarsadvokat du betalar skriver ner de timmar som han/hon lägger ner på ditt ärende. Det är också i många fall väldigt många obekväma timmar, mycket arbete under kvällar och helger och det handlar om väldigt mycket övertid.

Enligt god advokatsed så skriver man ner de timmar som man lagt på fallet - punkt. Därför så kan man också som klient vara säker på att fakturan stämmer. En försvarsadvokat/advokatbyrå som inte följer god advokatsed blir heller inte upptagen i Svenska Advokatsamfundet. Där är för övrigt en riktlinje att följa: anlita en försvarsadvokat i Stockholm som är medlem i ovan nämnda samfund.

Priset och kostnaden för en försvarsadvokat är något som täcks av ditt rättsskydd. Detta ingår i din hemförsäkring och täcker kostnaden upp till en viss summa. Vilket tak du har är någots om du själv ser över; likaså hur stor självrisken är. Vissa fall och ärenden täcks av rättshjälp. Denna utgår ofta från ekonomiska fakta och innebär att mindre bemedlade personer som saknar rättsskydd kan få kostnaden betalat genom rättshjälpen.

Offentlig försvarare bekostas av staten

Ett allvarligare brott och rätten till juridisk hjälp vid sådana fall innebär att man som misstänkt får en offentlig försvarare utsedd. Denna bekostas fullt ut av staten; men med vissa saker att ta hänsyn till. Skulle du bli frikänd så behöver du inte betala tillbaka någonting. Skulle du däremot bli dömd för brottet i fråga så är du återbetalningsskyldig - något som sker genom att man tar hänsyn till din inkomst och lägger upp en plan.

I vissa fall så är det hela beloppet, i andra en del av det som ska betalas tillbaka. Den offentliga försvararen har redan fått sitt arvode betalt; det den skyldige ska betala är skulden till Staten.

Här kan du läsa mer om hur en försvarsadvokat kan hjälpa dig: http://www.försvarsadvokatstockholm.biz

17 Aug 2018