När bör man ansöka om ensam vårdnad?

Det finns en hel del praktiska saker att sköta i samband med en skilsmässa; först och främst ska dela upp de gemensamma ägodelarna mellan sig – hus, bil, eventuell sommarstuga – och där det ofta kan sluta med vissa konflikter.

Finns det dessutom barn i äktenskapet vid en skilsmässa så kan man nästan dubblera alla de stora känslorna vi ovan nämnde; man har utöver sina egna känslor också sina barn att tänka på och man måste alltid agera utifrån deras bästa.

Ett bästa som ibland kan innebära att man ansöker om ensam vårdnad och det är det som vi ska titta lite närmare på. Ensam vårdnad innebär inte som många tror att man hindrar den andre föräldern från någon som helst kontakt med barnen; nej – i Sverige har den andre fortfarande umgängesrätt. I de flesta skilsmässor och gällande vårdnaden om barnen så fortsätter föräldrarna precis som vanligt; man delar på försörjningen, på kärleken, på utbildning och på utgifter för mat och för kläder - men med skillnaden att barnen numera får två stycken hem istället för ett.

Ensam vårdnad för ett barns bästa

Varför ansöker då en del om ensam vårdnad då gemensam sådan ger barnet – hårddraget här – dubbel kärlek? Jo, av den enkla anledningen att man inte tycker att den andre föräldern sköter sina åtaganden, att denne inte är lämplig förebild och att denne inte kan erbjuda en trygg miljö för barnen.

Som vi sa; man får alltid utgå från barnens bästa vid en skilsmässa och anser man – bortom alla tvivel – att ensam vårdnad är den bästa lösningen; ja, då ska man också ansöka om detta. I vissa fall är detta också ett absolut måste.

Att anledningarna till att man ansöker om ensam vårdnad varierar är en sak – men det finns vissa miljöer där ett barn absolut inte ska växa upp också och där ensam vårdnad måste tilldelas den andre parten. Exempelvis om någon av dessa punkter stämmer in på den andre föräldern:

  •  
  • Missbruk – oavsett om det handlar om alkohol, tabletter eller narkotika.
  • Pedofili
  • Incest
  • Grav allvarlig psykisk sjukdom

Som vi nämnde ovan; i dessa fall är det inga tvivel om att barnens bästa och väl handlar om ensam vårdnad hos den andre föräldern. Vi kan dock inte nog poängtera att man ska vara aktsam innan man ger sig i en vårdnadstvist och verkligen fundera kring om det är värt det. Utgår man från barnens bästa eller söker man om ensam vårdnad av rent egoistiska skäl?

26 Jun 2017