När det inte blir som man tänkt

Är ert förhållande för länge sedan slut? Kommer ni inte överens om var barnen ska bo? Eller om vem som tar bäst hand om barnen? Är det så illa att ni inte kan lösa det själva och behöver hjälp?

Har allt gått så långt att ni tvingas ansöka om hjälp för att lösa en vårdnadstvist? Ni två som var så kära en gång. Ni två som skulle leva lyckliga i alla era dagar. Vad var det som hände? Var gick ni skilda vägar? Och barnen... hur mår barnen i allt detta. Om ni inte kommer överens, om ni inte kan lösa era konflikter utan att bråka, sök då hjälp. Se till att få bästa möjliga hjälp för er vårdnadstvist i Varberg. När externa parter anlitas och kan leda er längst vägen, ta er genom tvisten till en slutlig lösning så blir saker enklare. Låt de som ser till barnens bästa ta hand om utredningen. En jurist med flerårig erfarenhet av just vårdnadstvister hjälper er gärna.

Hur mår ni alla?

När ni sakta vuxit isär inom er relation har säkerligen processen tagit hårt både på er vuxna såväl som på barnen. Som vuxna behöver ni hantera situationen och ta ansvar för era åsikter och handlingar. Barnen däremot, de ska behöva lida så lite som möjligt innan, under och efter en vårdnadstvist. Därav är det en god ide att kalla in hjälp så snart ni vet att ni inte kan lösa situationen själva. Om ni inte är villiga att göra det för egen skull - så gör det för barnen skull. Att växa upp i ett trasigt hem, i en trasig familj är tufft nog. Gör vad ni kan för att barnen ska slippa få svåra sår själsligt.

Allt för barnens bästa

En vårdnadstvist ser alltid till barnens bästa. I de allra flesta fall blir utgången delad vårdnad då det anses vara just barnens bästa. Om det skulle visa sig att den ena föräldern brustit avsevärt i sitt ansvar gentemot barnen kan det dock bli tal om enskild vårdnad. Ofta innebär processen om en vårdnadstvist även att socialen utför en ordentlig utredning av situationen i hemmen. Med hjälp av en jurist som stöttar dig genom hela processen har du större möjlighet att lägga fram rätt information och bemöta den andra parten på bästa sätt. Oavsett om du har fått en stämning gällande vårdnaden från den andra föräldern eller om du själv ansökt om egen vårdnad.

25 Aug 2020