När du behöver advokat vid arvstvist

Då någon anhörig gått bort, ska en advokat alltid ta reda på hur den som gått bort tänkt sig att arvet ska fördelas. Finns det något testemente? Om ett sådant finns, bör man alltid samla alla som kan tänkas nämnas i testamentet, så att alla kan lyssna till det. Ett testamente är oftast den sista hälsningen som den döda ger till sina nära och kära. För övrigt kan en testamentator (den som skrivit testamentet) aldrig göra ett barn arvslöst, som man kunde förut. Ett barn har alltid rätt till hälften av sin arvslott (så stor del av arvet som man är med tanke på antalet arvingar), men en maka eller make ärver alltid innan barn. Barn får därmed vänta tills maken eller makan dött, men om barnet kommer från ett tidigare äktenskap eller förhållande, får de barnen ut sitt arv innan maken eller makan dött. De behöver inte vänta på arvet.

Sambor ärver inte varandra

Många känner alldeles för dåligt till hur lagen ser ut när sambor dör och hur man ärver varandra. Har inte sambor någon upprättat testamente som slår fast att man ärver av varandra, går arvet direkt till gemensamma barn, men finns det inga barn, ärver den dödas förälder, finns det inga föräldrar, ärver syskon och syskonbarn. På så sätt blir det lite konstigt om man har haft en sambo, som man har levt tillsammans med, och kanske i många, många år, och sedan inte kan ärva efter den döda. Därför bör man antingen gifta sig, eller skriva ett testamente. Eller ännu bättre; göra både och. Makar ärver alltid av varandra, före de gemensamma barnen, men inte barn från ett annat förhållande.

jursit signerar papper

Tänk efter innan

Många par borde tänka efter innan något liknande sker. Ser föräldrar till att ordna upp saker innan man dör, kan man bespara anhöriga mycket besvär genom att ordna med saker innan man dör. Finns det till exempel inget testamente, kan man lämnas i ovisshet hur arv ska fördelas och det blir lätt arvstvister om saker och ting är oklara. Det bästa man kan göra är att anlita en duktig advokat som ser till att allting ordnas på ett lagligt sätt, och någon som kan se på arvet med nyktra ögon, någon som inte har känslor förknippade med den som har dött, eller med de saker som den döda har lämnat efter sig. Att tänka efter innan något har hänt, kan göra så att arvingarna inte råkar ut för någon arvstvist.

4 Sep 2019