Så ansöker du om hemtjänst i Solna

I det fall du har ehemtjänstn funktionsnedsättning, eller om åldern gör att orken inte finns i tillräcklig utsträckning, kan du söka om hemtjänst. Detta sker till Solna kommun vilka är de som sedan eventuellt godkänner ansökan. Däremot har du rätten att välja vilka som sedan ska utföra tjänsten.

Två olika ansökningar

 Det är ålder som avgör om du kan göra en förenklad ansökan eller om traditionell ansökan krävs. Med förenklad ansökan till hemtjänst menas att personen som ansöker är över 65 år och att ansökan kan ske direkt via en blankett som laddas hem på Solnas hemsida. På blanketten anges vilka behov man anser sig ha. Det kan exempelvis handla om tvätt, städ eller handling. På denna blankett framgår vilken hjälp man kan få via just förenklad ansökan. Vill man ha ytterligare hemtjänst behöver därmed en traditionell ansökan genomföras.

Önskas hemtjänst kombineras med trygghetslarm ska även en ansökan skickas in kring detta. Detta är alltså en separat blankett som även den hittas på Solna kommuns webbplats.

Den traditionella vägen går via en biståndshandläggare. Du, eller anhörig, kontaktar kommunens biståndshandläggare som därefter bokar in ett möte. Mötet kommer att hålls hemma hos dig och det är under detta möte som behovet ska presenteras. Det är därför viktigt att man tänker över sitt behov innan mötet. Många väljer även att ha med anhöriga så att även de kan berätta vilket behov de ser att finns.

Överklagan

Utredningen sker för att avgöra om du har behov av hemtjänst eller inte. Detta beslut lämnas skriftligt. Är du inte nöjd med det beslut som kommunen tagit kan det överklagas.

Första steget är att göra en överklagan till Solna kommun. De ska då se över ärendet en gång till och har alltså i detta fall en möjlighet att ändra beslutet.

Om kommunen står fast vid sitt beslut är nästa steg att lyfta frågan i förvaltningsdomstolen. Det går även att överklaga detta beslut vilket i så fall sker till kammarrätten och sedan till Högsta förvaltningsdomstolen. Det är däremot ytterst få som får upp sitt ärende i kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen eftersom de enbart ta upp ärenden som kan bli prejudikat eller som av annan anledning anses vara principiellt intressanta.

hemtjänst

Välj hemtjänst i Solna

Har du blivit beviljad hemtjänst i Solna är nästa steg att välja vilken aktör som ska få utföra denna tjänst. Det går bland annat att välja mellan den kommunala hemtjänsten eller privata företag. Men det finns även vissa organisationer som utför dessa tjänster. Det är Solna Stad som väljer vilka aktörer man får välja mellan. Det måste alltså finnas ett avtal mellan staden och utföraren för att man ska få anlita dem med kommunala bidrag.

 

20 Feb 2019