Så är det att arbeta som offentlig försvarare

Är du intresserad av juridik? Funderar du på att utbilda dig inom något juristyrke? Till jurister hör alla som är utbildade inom juridik, och som inte arbetar som advokater. Advokat är det enda av dessa yrken som är en skyddad titel. För att få kalla sig advokat måste man vara upptagen i Advokatsamfundet. För att få bli medlem i Advokatsamfundet krävs det att man för det första: tagit en juristexamen efter minst 5 års studier i juridik. Efter det måste man arbeta under tre års tid som praktikant på en kvalificerad juridisk verksamhet, antingen som tjänstgörande biträdande jurist på en advokatbyrå eller som sådan på en egen advokatbyrå.

Man ansöker om medlemsskap

Först efter det kan man ansöka om tillträde till Advokatsamfundet. Då krävas ansökan. De kommer då att kräva att du har en ordnad ekonomi, vara redbar och på alla sätt lämplig för advokatverksamhet. Som advokat kan du sedan arbeta med brottmål, familjerätt, affärsjuridik, rådgivning, arbetsrätt, miljörätt, asylrätt eller i försäkringsfrågor.

Ljus framtid för alla som utbildar sig till jurister

Det är ingen dum idé att utbilda sig inom juridik. Framtiden ser ljus utför dem som vill arbeta inom detta område. Särskilt är det inom affärsjuridiken som framtiden ser ljus ut. Samtidigt kommer det att fortsätta finnas stor behov av familjerättsadvokater, och även inom brottmål, asylrätt och familjerätt, enligt Advokatsamfundet.

Arbetet som advokat är onekligen varierat och ett utmanande och meningsfullt på många sätt. Att vara en del av att vårt rättssamhälle fungerar är viktigt. Samtidigt finns det många gamla traditioner och sätt att arbeta som kan upplevas som förlegade och orättvisa. Det kan innebära att man som ung och engagerad kanske kan känna sig främmande inför till exempel hur arbete på en domstol går till och när man dömer i frågor som rör känsliga frågor. 

advokat

Som advokat kan man arbeta som offentlig försvarare

Arbetar man som advokat kan man mycket väl få som uppgift att arbeta som offentlig försvarare för någon som är misstänkt för brott. Då gäller det att ta tillvara den misstänktes intressen så att den får en så rättvis prövning av saken som det är möjligt. Det är domstolarna som fattar beslut om vem som tilldelas som offentlig försvarare, men även den misstänkta kan fråga den som de önskar bli deras advokat. Domstolen kan, om advokaten antar erbjudandet, bestämma att just den advokaten får uppdraget som offentlig försvarare. Att arbeta som offentlig försvarare innebär att vara uppfinningsrik, noga med detaljerna och ha förmågan att tänka utanför "boxen". Läs mer om arbetet som offentlig försvarare på: https://www.offentligförsvarare.se.

10 May 2018