Sköt er bodelning på ett bra sätt

En bodelning är något som sker om man som äkta makar, som partner i ett registrerat partnerskap eller i ett samboförhållande ska genomföra om man står inför en skilsmässa eller om den andra partnern i förhållandet avlidit. Man ska alltså – kortfattat och enkelt – dela upp de saker som man gemensamt- eller på egen hand har köpt innan man går vidare med sitt liv. En bodelning handlar alltså om att man delar upp gemensamma tillgångar och sin giftorättsgods om man som exempelvis äkta makar bestämmer sig för att skiljas.

Något som antingen kan ske väldigt smidigt men som i många fall inte alls – tyvärr – är någon enkel process att lösa. Man ska här veta att en bodelning kan ses som en slags bricka i ett spel där parterna kan sätta in egen prestige, hämndbegär och och egen vinning vid en bodelning – något som alltså leder till en konflikt.

Detta är också ganska enkelt att förklara då en skilsmässa – av naturliga skäl – ofta är något som skapar stora känslor och särskilt då om en av parterna är drivande bakom. I sådana lägen så skapar detta ofta ett hämndbegär hos den andra och detta kan antingen visa sig vid denna bodelning eller ännu värre; genom en vårdnadstvist. Just det sistnämnda är något som man till varje pris vill undvika och det är också därför som varje kommun i Sverige har en skyldighet att erbjuda extern hjälp så fort en sådan process står inför dörren. Detta innan det går så långt som till domstol och det här är något som vi ska vara tacksamma över – en vårdnadstvist går trots allt ut över de som förtjänar det allra minst; nämligen barnen.

Vid en bodelning kan man också – om konflikt uppstår – också kalla in extern hjälp i form av en bodelningsförrättare som löser allting om vem som ska ha vad och så vidare; detta handlar dock om materiella ting och en vårdnadstvist om människoliv och därför är denna också betydligt allvarligare.

Undvik en vårdnadstvist

Står man inför en skilsmässa och inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnad om de gemensamma barnen så gäller det verkligen att man försöker agera vuxet och verkligen ser till deras bästa. Det kan finnas andra vägar att gå och ibland är det så att den enda lösningen går att nå genom att man tar hjälp av den externa hjälp som vi ovan nämnde. Man ska veta att det vid varje vårdnadstvist handlar om att barnen i fråga far illa, tar med sig sår genom hela livet och där detta måste undvikas. Ett bråk vid en bodelning kan alla leva med – materiella ting går att ersätta; men en vårdnadstvist är betydligt värre.

Alltså; står ni inför en vårdnadstvist så ta den hjälp som finns tillgänglig och fundera över frågan om det är värt att straffa dina barn för egen vinning. Naturligtvis – vissa vårdnadstvister måste äga rum då kriminalitet, missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom kan förekomma – vi menar dock de som äger rum av helt andra skäl än dessa. De måste kunna gå att lösa innan de går så långt som till en domstol.

12 Jul 2017