Ta hjälp av en advokat vid vårdnadstvist

Advokater som ägnar sig åt familjerätt är oftast specialiserade inom just detta ämne, eftersom det är så brett. Det är också ett komplicerat ämne, eftersom man aldrig riktigt kan förutse hur utkomsten av till exempel en vårdnads- eller umgängestvist ska sluta. Familjerätt är ett ämne som väcker många moraliska frågor och hur domen faller i en vårdnadstvist beror mycket på vem som är domare och kanske framför allt också på nämndemännen, de lekmän som sitter med vid huvudförhandlingarna.

Förutfattade meningar blir avgörande

Ett exempel på detta är att i många av de fall där ensam vårdnad tilldelas den ena föräldern, är det modern som får vårdnaden, trots att det kanske inte kan anses helt bevisat att hon är den mest lämpade. Det är helt enkelt gamla uppfattningar om att ”det är bäst för barnet att vara hos mamman” som skiner igenom. Det kan så klart också vara tvärtom, att nämndemännen eller domaren har förutfattade meningar om modern och i stället tilldelar fadern vårdnaden. Ingen av dessa scenarior är att föredra, moraliska måttstockar hör inte hemma i en rättssal. Samtidigt är det detta som är så svårt med familjerätten; det är nästan omöjligt att inte fatta sympati för någon av parterna eller att utgå ifrån sin egen moraliska kompass. Ibland är det svårt att helt hålla sig till vad lagen säger.

Komplexa frågeställningar

Är det till exempel rätt att en pappa som har misshandlat barnens mor inför barnen får fortsätta ha gemensam vårdnad om barnen? Hur tänker rätten att det samarbetet ska se ut? Trots det till synes omöjliga scenariot har det hänt att rätten har dömt så. Anledningen är att hänsyn ska tas till det som är barnets bästa, och barnets bästa är att båda föräldrarna är så delaktiga i barnets liv som möjligt. Om det inte kan bevisas att pappan utgör ett hot mot barnen, utan sköter sina vårdnadsåtaganden, bör han fortsätta att vara delaktig i vårdnaden. Detta synsätt är ju både helt rimligt och samtidigt helt uppåt väggarna. En ganska tydlig bild av vilket oerhört komplicerat ämne familjerätt är.

Juridisk kompetens är ett måste

Som förälder i exempelvis en vårdnadstvist måste man alltid låta sig representeras av en advokat med stor erfarenhet av vårdnadsärenden och kunskap inom familjerätt. Det handlar om att övertala rätten om att man är lämpad som vårdnadshavare, och det är inte alltid en lätt sak att tala för sig själv när ens motpart kanske slungar anklagelser och nedsättande omdömen mot en och drar upp exempel på vilken dålig förälder man är. Ja, det blir ofta smutsigt i en vårdnadstvist och en advokat kan bli som en klippa att hålla fast vid när det blåser. Står man själv i en sådan situation är det lätt att bli knäckt.

Bevisa att du kan stå upp för ditt barn

I mångt och mycket handlar det i en vårdnadstvist om att visa för rätten att man sätter barnen i första rummet, och att man kan övervinna samarbetssvårigheter med den andra föräldern för barnens skull. Även om man vill ha ensam vårdnad måste man visa att man kämpat för att komma överens med den andra föräldern. Det är den förälder som visat ointresse eller kanske försökt sabotera umgänget eller samarbetet om vårdnaden som blir den förlorande parten i en vårdnadstvist. Här kan en advokat verkligen hjälpa dig med att lägga fram din sak på bästa sätt. En ovärderlig hjälp i ett svårt och utsatt läge.

Här kan du läsa mer om vårdnadstvister och en rad andra rättsområden.

glatt barn gungar

13 Jun 2018