Utbilda dig inom entreprenadjuridik – Stockholm

Att som entreprenör vara insatt i vilka lagar som gäller är mycket viktigt. Ingen kan kunna allt men genom att ha grundläggande kunskaper minskas risken betydligt för onödiga felsteg och kostsamma beslut. I Stockholm finns flera utbildningsföretag som vänder sig till entreprenörer. Här visas ett axplock av dessa vilket även visar på att det finns utbildningar på olika nivåer.

Entreprenadjuridik Grund

En populär utbildning som vänder sig till entreprenörer som vill få de grundläggande kunskaperna. Den vänder sig både till de som utför entreprenad samt till de som beställer. Bland annat går man igenom standardavtal så som AB 04 samt ABT 06. Man jobbar med att allt från säkerhet och ansvar till garantitider och vad som kan avtalas bort.

Det finns flera utförare i Stockholm med denna inriktning och de flesta väljer att ge denna utbildning över en dag. Många av de företag som erbjuder kurserna har de även på andra delar av Sverige.

Avancerad entreprenadsjuridik

För de som genomgått grundutbildningen och vill lära sig mer finns bland annat ”Avancerad entreprenadsjuridik”. En av dessa kurser presenteras med att man ”går igenom senaste rättsfallen” för att där se hur de juridiska reglerna har använts i praktiken. Denna kurs har då mer grupparbeten och diskussion än enbart lärarledd utbildning.

Genom att se på rättsfall och juridiken bakom dessa kan man försöka minska risken för att hamna i samma problem. Att helt gardera sig är nog omöjligt men målet bör vara att skapa en sådan stor trygghet som det går. Finns med olika längd men är oftast en eller ett par dagar.

Kommersiell entreprenadsjuridik

Även detta är en vanlig kurs inom entreprenadsjuridik. En av kurserna väljer att fokusera på AB 04 samt ABT 06 (de avtal som främst förekommer) och kopplar samman rättsfall och praktiska moment med dessa för att ge fördjupad kunskap.

Det blir därmed en fördjupad kurs inom vissa delmoment inom entreprenadsjuridik. Även här rekommenderas att man har grundläggande kunskap först.

Entreprenadsjuridik för beställare

Kurser inom entreprenadsjuridik vänder sig både till de som beställer entreprenad och de som utför jobbet. Denna kurs vänder sig däremot enbart till beställarna. Några punkter som tas upp är exempelvis hur förfrågningsunderlag ska utformas, vilka praktiska problem som brukar kunna uppstå under entreprenadstiden samt vilka skadeståndsregler som gäller.

I motsats mot övriga kurser har man alltså här beställarperspektivet och vänder sig bland annat till fastighetsbolag, kommuner, landsting och underleverantörer.

Läs mer om entreprenadjuridik här: https://www.entreprenadjuridik.nu/

11 Sep 2019