Utsatt för en misshandel?

Det råa våldet kan drabba vem som helst. En lugn utekväll i Stockholm kan sluta med en misshandel eller ett rån. Det här är ingenting som kommit under senare år, det är någonting som alltid funnits. Inte sällan på platser där alkohol förekommer och inte heller ovanligt där män vistas.

Som offer så är det naturligtvis fruktansvärt och än värre är att polisens resurser numera är så pass strama att man inte kan räkna med att den misshandel man råkat ut för leder till en fällande dom. Tyvärr så möts många av orden att utredningen är nedlagd; trots att man på förhand känner att man som brottsoffer torde ha goda möjligheter att få juridisk upprättelse. Det man kan göra är att direkt försöka dokumentera de skador man fått.

Det kan dels underlätta vid rätten (om fallet går dit) och dels också vara bra om man behöver söka ersättning hos sitt försäkringsbolag. Om du exempelvis fått ett slag mot en tand så bör du besöka en akuttandläkare i Stockholm och få tanden undersökt och förd in i en journal - även om tanden i fråga sitter kvar.

Dokumentationen viktig vid tandskador

Generellt så kan man säga att ringa misshandel sällan blir ordentligt utredda. Om polisen inte kan gripa någon på plats - eller där man tydligt kan peka ut en gärningsman - så är det troligt att man kommer att lägga ner fallet. Något som är frustrerande, men som sätter ännu högre krav på den dokumentation hos en akuttandläkare vi ovan nämnde. Tänder behöver inte lossna eller gå av för att skadas.

En tand som fått en direkt smäll - av exempelvis en knytnäve - kan se bra ut en lång tid efteråt; men ändå vara så pass skadad att en rotfyllning kommer att krävas. Den ska du naturligtvis inte behöva betala för och även om polisutredningen är nedlagd så kan ditt försäkringsbolag betala de tandläkarkostnader som krävs. men, då krävs det också en journal som visar att du sökt hjälp och att du anmält misshandeln hos polisen (men att de lagt ned undersökningen).

lagböcker och klubba

Tanden gick av - går den att rädda?

Då vi ändå är inne på ämnet om tandskador och vikten av akut tandvård så kan vi nämna att även en tand som gått av- eller lossnat kan gå att rädda. Om man agerar snabbt, lägger tanden i blöt - i ett glas vatten, i koksaltlösning, i saliv eller i mjölk - så kan en akuttandläkare också få den plats igen.

Det är också en av anledningarna till varför många mottagningar - speciellt i Stockholm - erbjuder speciella tider avsedda för akuta fall. Om det sedan handlar om en misshandel, om en olycka eller om en idrottsskada spelar ingen roll.

Som patient får du gå före i kön och du får - framförallt - en chans till snabb hjälp och den nödvändiga dokumentation som kan komma att krävas för att du ska få framtida tandvårdskostnader betalda av ditt försäkringsbolag.

 

10 Sep 2018