Vad händer i en skilsmässa?

Är det dags för dig och din partner att gå skilda vägar? Finns det barn med i boet? Undrar du över hur man fördelar vårdnaden? Behöver du professionell hjälp med att ordna det juridiska?

Att skiljas kan vara en svår sak för många människor. Det finns så mycket känslor inblandade. Ibland kan känslorna komma upp till ytan även om man är överens om att det är bäst att gå skilda vägar. När du och din partner bestämt er för att skiljas behöver ni ta kontakt med tingsrätten. Det är där beslutet tas och det brukar aldrig vara några problem. Om en part vill skiljas så säger reglerna att den partens önskan ska respekteras. Det gäller både vid äktenskap och vid registrerat partnerskap. Ingen behöver uppge några speciella skäl till att den vilja skiljas. Det finns dock fall där man behöver genomgå en prövotid eller betänketid.

Barnens väl och ve

Finns det barn i relationen kan det bli lite mer komplicerat. Skulle barnet eller barnen vara under sju år är det alltid en betänketid på sex månader som gäller. Först därefter träder skilsmässan i laga kraft. När det gäller barnens väl och ve är det bästa alternativet i regel att man delar på vårdnaden. Det finns dock situationer där det är högst olämpligt. Där det är mer lämpligt att en av föräldrarna får ensam vårdnad. Det är upp till domstolen att avgöra vilket som är bäst. Ibland uppstår en tvist om vårdnaden. Det är när vårdnadshavarna inte själva kan komma överens. Man tar alltid hänsyn till barnet i första hand. Då behöver man reda ut vem som ska ha vårdnaden.

Bästa tänkbara scenario

I de fall föräldrar eller vårdnadshavare är överens blir det inte så komplicerat som vid vårdnadstvister men det är ändå bra att skriva ett avtal. Det ska då handla om flera saker. En är hur det ska arrangeras boendet. Var barnen ska bo är den första frågan och hur länge de kommer vara på varje ställe är den andra. Ett annat är hur umgänget med de båda vårdnadshavarna ska se ut. Det kan bli lite svårare att genomföra ett vecka för vecka-boende om någon av föräldern skulle flytta till annan stad eller annat land. Då får man titta på hur det går att ordna så att det blir lättast och smidigast för barnen. Den tredje detaljen är just själva vårdnaden. Vem är ytterst ansvarig? Familjerätten hjälper till att skriva avtalet.

25 Sep 2020