Vad händer med ägodelarna vid skilsmässa?

Det finns en hel del missförstånd, eller brist på information om hur det fungerar när man är gift och när man är sambo. Därför anser vi att råda bot på den bristen och här ta upp hur det egentligen fungerar. Tyvärr är lagen sådan att så länge som du endast är sambo med den som du lever med, så är du inte berättigad till hälften av allt det som ni har. Som sambo ärver du heller inte den som du lever tillsammans med. Så ser lagen ut. Vad händer med en sambo då, den dagen om ni kanske skiljer er?

Så här fungerar det

Som smabor har ni endast rätt till det som ni tillsammans införskaffade inför att ni valde att bo sambor. Har ni tillsammans köpt en lägenhet, villa eller radhus? Ja i så fall har du rätt till halva bostaden. Men har ni köpt nya möbler till villan, radhuset eller lägenheten? Om inte, har du inte rätt till något annat än det som ni köpte tillsammans. Om ni valde att behålla era egna möbler, ja då äger du det som du ägde innan samboskapet, men inte det som din partner ägde när ni flyttade ihop. Om ni köpte bilen som ni gemensamt skulle kunna använda när ni blev sambor, ja då äger du hälften av den bilen, men om bilen enbart var din eller sin partners så sker det ingen delning av den bilen. På samma sätt är det med alla andra ägodelar. Allt som ni inte har köpt gemensamt för att ni skulle använda gemensamt, är inte till för att kunna dela på vid en skilsmässa.

jurist läser papper

Fler borde vara medvetna innan de flyttar ihop

Av denna anledning borde flera vara medvetna om hur det förhåller sig när man flyttar ihop. Många blir kära och tänker att det är lättare om man är sambor när man flyttar ihop och att allt "ordnar" sig. Men det gör det inte. Allt blir inte alls lättare för att man är sambor. Det är lättare om man gifter sig däremot; då är hälften av allt som ni har gemensamt till för att delas av, oberoende vem som betalade för ägodelarna. Alla möbler, sommarstugor, bilar och båtar och allt annat som man har haft, är delbart så att båda får hälften av allt. Det är lättare, eftersom många inte tänker på hur man gör, när man bara flyttar ihop. Det är lätt att den som har mer pengar just då, betalar för kapitalvarorna, och att den andra bidrar genom att köpa kläder, mat och konsumtionsvaror. 

Det bästa är att ta kontakt med en advokat som kan hjälpa till att reda ut vad som gäller och hur man kan göra så att inte allting bara går till den ena vid en skilsmässa.

28 May 2019