Vad innebär ensam vårdnad egentligen?

En skilsmässa kan vara en mycket jobbig upplevelse för många barn. Hos vem ska de bo? En fråga som kan vara väldigt känsloladdad och få barnen att känna både sorg, besvikelse och skuld.

Men hur ska någon kunna veta vad som är barnets bästa. Det finns många saker att ta i beaktning innan besluten ska tas. Ett sätt är att ta hjälp av en advokat. De har lång erfarenhet och kan hjälpa att hitta rätt bland logik och känslor.

Vad finns det för anledningar till att välja en av föräldrarna ensam vårdnadstagare

Det kan finnas många anledningar till att man tar ett så drastiskt beslut som enskild vårdnad innebär. En anledning kan vara att barnet riskerar att utsättas för våld eller övergrepp. Kanske är det så att ena föräldern vill flytta till annan ort eller till ett annat land och hotar att ta barnet med sig. Men det kan givetvis även vara missförhållanden i ett hem där det förekommer alkohol- och drogmissbruk eller att man på annat sätt inte sätter barnets välbefinnande först. Ibland är det endast en av föräldrarna som önskar ta hand om sitt barn.

Hur går det till?

Skulle föräldrarna inte komma överens eller om det blir en vårdnadstvist så måste ändringen ske genom domstols beslut. Det kan vara så att en av föräldrarna tar upp frågan men ibland kan det också vara så att domstolen tar beslut om ensam vårdnad grundat på omständigheterna. För att komma vidare i processen är det bra att ta kontakt med en advokatfirma som arbetar med vårdnadstvister. De kan hjälpa familjen genom alla processer ändra fram till beslutet tas. För att förtydliga. Ensam vårdnad innebär att den ena föräldern har ansvar för barnets vardag med allt vad det innebär. Det betyder dock inte att den andra föräldern inte får träffa sitt barn. Där tas det fram en plan för hur umgänget ska se ut mellan barnet och föräldern. Det kan exempelvis vara att de får träffas under förutbestämda förutsättningar som kan vara utformade på olika sätt för att se till att det främjar barnets bästa. Att besluta om enskild vårdnad är inte något man gör i första hand. Det krävs massor av förundersöknings arbetet och samtal och beslutet om ensam vårdnad tas som en sista utväg när alla andra möjligheter är uttömda. Läs igenom din hemförsäkring, där kan man i många fall få hjälp med finansieringen.

6 Mar 2020