Välj bästa advokaten till vårdnadstvisten

Den som befinnner sig i en vårdnadstvist, blir lätt närsynt, och allt annat kan komma bort i periferin. Det finns tyvärr alldeles för sällan någon bra hjälp för föräldrar som inte kan komma överens, eller som kanske lider av alkoholism, droger eller har psykiska besvär. Stödet för de flesta föräldrar är dessvärre långt borta. Förut var många unga föräldrar nära sina egna föräldrar och övrig släkt och fick då stöd och hjälp av dem. Nu är många föräldrar helt och hållet hänvisade till varandra, utan stöd och hjälp från andra. Det gör att det blir lättare att skiljas än stanna kvar i ett förhållande som inte är bra. 

De med problem startar vårdnadstvister

Många glömmer att de flesta föräldrar är normala, lugna föräldrar som mycket väl kan komma överens om barnen och hur de ska ha det. Men har någon av föräldrarna problem, med psykiska besvär, alkohol- eller knarkmissbruk, eller som använder våld eller förgriper sig på sitt eget barn, som det blir en vårdnadstvist. Det är då mycket viktigt att det kommer upp till ytan – vem är det som har problem? Vad är det som är problemet? Finns det våld i relationen? I alla de fallen behöver barnen särskilda stödinsatser och skydd. Det är i dessa fall som samhället bör ingripa och ge det skydd som barnet inte får hemifrån.

Advokaten viktigast i vårdnadstvister

När en vårdnadstvist väl kommer till en domstol, är advokaten den viktigaste aktören för att barnets bästa ska komma till tals. Advokaten är den som bör hitta lösningar som är bäst för barnet, och när det kommer till barn, är det väl ändå det som är bäst för barnet som är det allra viktigaste eller hur? Enligt lagen är det ju bara barnen som har rättigheter, inte föräldrarna, även om många domstolar resonerar och fattar beslut som om det bara var föräldrar som hade rättigheter. Det är advokaten som har erfarenhet och som kan hitta de rätta lösningarna, det är därför som valet av advokat är det viktigaste om man vill ta till vara barnets bästa i en vårdnadstvist.

vårdnadstvist

Finns i Göteborg

Bor du i Göteborg och befinner dig, eller kommer att inleda en vårdnadstvist? Innan det har blivit en domstolssak, har det ofta föregåtts av en långvarig konflikt mellan föräldrarna. Då kan man behöva en mycket duktig advokat som kan ta till vara alla rättigheter som barnen har enligt lagen. Läs mer om advokat som kan företräda dig i din umgängestvist i Göteborg.

8 Sep 2019