Vem betalar rättegångskostnader vid vårdnadstvist?

Vad kostar en rättegång vid vårdnadstvist? Riskerar man att behöva betala motpartens kostnad? Påverkar domen i tvisten min kostnad? Läs och bli klokare!

Det är inte ovanligt att problem uppstår då ett föräldrapar väljer att avsluta sin relation. För många är det första gången man behöver ta itu med frågor av juridisk art. Med rätt hjälp och med rätt kunskaper kan frustration och oro bli betydligt lindrigare. Om problemen leder ända till en rättegång krävs insikter om förfarande som ingen kanske räknat med att behöva ha. Frågan om rättegångskostnader kan egentligen tyckas vara sekundär då omsorgen om de berörda parternas välmående är det primära. 

Dock är kostnader ändå ofta en stor anledning till ångest och oro för de inblandade. Det är därför av största vikt att man skaffat sig den informationen på ett så tidigt stadium som möjligt, så att fokuset kan få hamna där det hör hemma. Barnen förtjänar bästa möjliga lösning och en god relation till båda föräldrarna. Med kunniga föräldrar och ombud slipper frågan om vem som betalar rättegångskostnader vid vårdnadstvist överskugga huvudfrågan.

Huvudregeln gäller i stort sett alltid

Huvudregeln då det gäller vårdnadstvister är som följer; vid familjemål betalar man sina egna omkostnader men inte motpartens. Detta är inte beroende av utgången, om man “vinner” eller “förlorar”, utan kostnaderna för exempelvis ombud, eventuella vittnen och experthjälp ligger på respektive part. Det är lätt att få in uppfattningen att en rättegång där det inte döms enligt dina krav betyder att du får betala allt, men svensk lagstiftning fungerar inte på det sättet. Det kan finnas undantag dock. Om rätten finner att ena parten medvetet saboterar genom försummelse, utebliven närvaro eller upprepade stämningar kan denne dömas att betala hela kostnaden.

Hur rättegångskostnader finansieras

Kostnader för rättegång vid vårdnadstvist är knappast något som de flesta har pengar undanstoppade till. Det finns olika alternativ för finansiering, och vi ska här presentera de vanligaste. 

Det finns ofta en klausul för rättsskydd i hemförsäkringen. För att få veta exakt vad som gäller behöver du kontakta ditt försäkringsbolag. Det är vanligt att en kostnad för självrisk på 20-25% av beloppet tas ut. Det finns ofta begränsningar i tid, samt ett kostnadstak som kan ligga på mellan 100 000 och upp till 250 000 kronor. 

Alternativ två är rättshjälp. För dig som har begränsad inkomst och förmögenhet och inte heller har rättsskydd kan staten betala dina rättegångskostnader.

Det är heller inte ovanligt att advokatfirmor kan erbjuda olika former av finansiering, såsom lån eller avbetalningar, i vissa fall.

Oavsett vad som skulle passa dig behöver du ta kontakt med ett ombud för mer information.

11 Dec 2019