Blogg

Sida 2

Att studera till advokat i Uppsala

6 nov 2018

Universitetet i Uppsala är känt för att ha många program av hög kvalitet. Juristlinjen är inget undantag från detta. Lärosätet är högt rankat i Sverige, och kanske även internationellt, vad gäller just juridiken. Varje år är det många som börjar plugga till advokat, åklagare eller annat juridiskt yrke här – och många är förväntansfulla. Samtidigt är det många som märker att det är ett ganska krävande program, även om andra tycker att det är roligt och utmanande. 

Vad krävs för att komma in?

För att komma in på juristlinjen i Uppsala krävs relativt höga betyg från gymnasiet (eller goda resultat från högskoleprovet). Tittar man enbart på HP-poäng var Uppsala näst svårast att komma in på år 2017 (efter Lund). Lättare var det att komma in på Göteborgs, Karlstads, Stockholms, Umeås och Örebros Universitet – även om det kanske inte var några enorma skillnader. För Lund krävdes 1,60 och på Uppsala 1,50. För att komma in på Örebro, där det var lättast 2017, krävdes 1,25 på HP. Tittar man på rena betygspoäng är ordningen ungefär densamma. 

Är det tufft?

Både ja och nej, det finns helt enkelt olika åsikter om detta. En del menar att det är som att studera på vilket program som helst i Uppsala, medan andra tror att det är betydligt tuffare än jämförbara program. 

Det här gäller inte bara juristlinjen i Uppsala, utan att studera till exempelvis advokat eller åklagare överlag. Däremot kan de flesta skriva under på att tempot är högt – och så även kraven. Det är inte bara att sitta med en lagbok och memorera det som står, utan det är mycket mer än så. För att ta sig igenom det relativt långa programmet krävs disciplin och tålamod. 

juridik student

Tips för en bra studietid

  • Arbeta i grupp. Många kan skriva under på fördelarna det innebär att arbeta i grupp. Man kan enkelt bolla idéer och samtala med varandra för att få andra perspektiv. Kanske är det någon annan som tar upp saker man själv har missat under ett seminarium, exempelvis. Det kan också vara bra för sammanhållningen.

  • Hitta vinklar. Du kommer onekligen att stöta på uppgifter du tycker är intressanta, medan andra kanske är lite mindre lockande. De uppgifter som du tycker är intressanta kan du hitta vinklar på för att lära dig mer om det specifika området. Det här är lärorikt, stimulerande och kan bidra till att göra dig till en bättre advokat eller åklagare, till exempel, när programmet är slut och du går ut i arbetslivet.

  • Använd en mindmap. Att föra ned dina tankar på papper kan göra under för organisationen. Som blivande advokat eller annan typ av jurist kommer man ha mycket att tänka på. En viktig del i studiemetoderna bör vara att kunna organisera tankarna. Försöker man kaotiskt pressa in kunskapen kan det bli rörigt, till slut.

  • Plugga i skolan. Många kan skriva under på att man får mer gjort när man pluggar i skolan. Det kan vara lockande att sitta hemma och göra det, men troligtvis får du mer gjort om du till exempel sitter i skolans bibliotek. 

Läs mer om advokat i Uppsala.

Förekommer det våld i din familj?

13 okt 2018

Vi ser ett alltmer förändrat samhälle, en förändring som har pågått i minst 20 år. Det som de flesta har varit vana vid när det kommer till det välfärdssamhälla som Sverige har stått ut med, bland länder i världen, håller sakta och säkert på att förändras. VI ser förändringen på många olika områden; ökad hemlöshet, allt längre sjukvårdsköer, sämre socialt skyddsnät. För de människor som mår bra i Sverige, som varken är sjuka fysiskt eller psykiskt gör detta inte någon nämnvärd skillnad. Det är först när problemen hopar sig; om någon i familjen blir sjuk, eller får en diagnos och inte klarar av skolan som man önskar som avsaknaden av det sociala skyddsnätet visar sig.

gråtande pojke

Något socialt skyddsnät finns inte

Som i alla sociala fall är det alltid de svagaste i samhället som drabbas hårdast av att det saknas ett socialt skyddsnät. Socialtjänsten gör märkliga saker; ibland uteblir viktiga utredningar, och även om utredningar görs, blir de mycket bristfälliga och görs på ett inkompetent sätt. Polisen som ska göra viktiga brottsutredningar lägger ner untredningar efter utredningar "i brist på bevis". Och de som är allra svagast i vårt samhälle är barnen. Har de ingen som för deras talan och skyddar dem, är de alldeles illa ute. Därför är det alltid föräldrarna till barnen som måste skydda dem. Tyvärr kommer ingen att göra det, i den avsaknad av socialt skyddsnät som vi ser i Sverige just nu.

Så skyddar du dig och din familj

Lever du med våld i ditt hem? Har du en partner och förälder till ditt barn som utsätter dig och barnet för våld? Många kan få hjälp av socialtjänsten, som mest kan utva påtryckningar via frivillig väg; att den som utövar våld, inte ska bo med sin familj. Men de tvingar inte någon till det. Så om du får hjälp av en socialtjänst eller inte, beror helt och hållet på vilken kommun du bor i. Många socialtjänster fungerara alldeles utmärkt och kan gå in och skydda dig och barnet. Däremot är det inte långt från alla socialtjänster som bryr sig, hittar vägar att skydda dig och ditt barn.

Endast du kan skydda dig och ditt barn

För det första; du måste själv ta ditt ansvar. Du kan söka skydd på en kvinnojour som arbetar med kvinnor och barn som har blivit utsatta för våld. De har den rätta kunskapen om vilka mekanismer som sätter  in när en partner begår brott och utsätter sin familj för våld. Detta är mycket viktigt; om din partner utövar våld, kommer den personen inte att sluta med våldet, även om hon, eller han säger så. Du måste få våldet att upphöra genom att ta dig och ditt barn till en annan plats där inte förövaren når dig, du måste klippa helt och hållet med den personen. Tyvärr. Det finns inget annat sätt. Och det är mycekt viktigt för din och barnets fysiska och psykiska hälsa att du gör så.

Du måste anlita en duktig advokat

För det andra; du behöver en duktig advokat som hjälper dig att ta den juridiska striden för att skydda ditt barn. Socialtjänst, polis och barnpsykologer står alla handfallna inför lagen om barns vårdnad, boende och umgänge. Den springande punkten om du och ditt barn ska vara skyddade är att du får rätt i en domstol som kan slå fast barnets boende, vårdnad hos dig, som inte utsätter ditt barn för våld, och att den som utsätter barnet för våld endast får umgänge i skydd av en tredje part; en person utsedd av socialtjänsten som är med under umgänget med sitt barn. Läs mer här om en advokat som kan ta fajten för att skydda dig och ditt barn och som inleder en vårdnadstvist för det skyddet.

Utsatt för en misshandel?

10 sep 2018

Det råa våldet kan drabba vem som helst. En lugn utekväll i Stockholm kan sluta med en misshandel eller ett rån. Det här är ingenting som kommit under senare år, det är någonting som alltid funnits. Inte sällan på platser där alkohol förekommer och inte heller ovanligt där män vistas.

Som offer så är det naturligtvis fruktansvärt och än värre är att polisens resurser numera är så pass strama att man inte kan räkna med att den misshandel man råkat ut för leder till en fällande dom. Tyvärr så möts många av orden att utredningen är nedlagd; trots att man på förhand känner att man som brottsoffer torde ha goda möjligheter att få juridisk upprättelse. Det man kan göra är att direkt försöka dokumentera de skador man fått.

Det kan dels underlätta vid rätten (om fallet går dit) och dels också vara bra om man behöver söka ersättning hos sitt försäkringsbolag. Om du exempelvis fått ett slag mot en tand så bör du besöka en akuttandläkare i Stockholm och få tanden undersökt och förd in i en journal - även om tanden i fråga sitter kvar.

Dokumentationen viktig vid tandskador

Generellt så kan man säga att ringa misshandel sällan blir ordentligt utredda. Om polisen inte kan gripa någon på plats - eller där man tydligt kan peka ut en gärningsman - så är det troligt att man kommer att lägga ner fallet. Något som är frustrerande, men som sätter ännu högre krav på den dokumentation hos en akuttandläkare vi ovan nämnde. Tänder behöver inte lossna eller gå av för att skadas.

En tand som fått en direkt smäll - av exempelvis en knytnäve - kan se bra ut en lång tid efteråt; men ändå vara så pass skadad att en rotfyllning kommer att krävas. Den ska du naturligtvis inte behöva betala för och även om polisutredningen är nedlagd så kan ditt försäkringsbolag betala de tandläkarkostnader som krävs. men, då krävs det också en journal som visar att du sökt hjälp och att du anmält misshandeln hos polisen (men att de lagt ned undersökningen).

lagböcker och klubba

Tanden gick av - går den att rädda?

Då vi ändå är inne på ämnet om tandskador och vikten av akut tandvård så kan vi nämna att även en tand som gått av- eller lossnat kan gå att rädda. Om man agerar snabbt, lägger tanden i blöt - i ett glas vatten, i koksaltlösning, i saliv eller i mjölk - så kan en akuttandläkare också få den plats igen.

Det är också en av anledningarna till varför många mottagningar - speciellt i Stockholm - erbjuder speciella tider avsedda för akuta fall. Om det sedan handlar om en misshandel, om en olycka eller om en idrottsskada spelar ingen roll.

Som patient får du gå före i kön och du får - framförallt - en chans till snabb hjälp och den nödvändiga dokumentation som kan komma att krävas för att du ska få framtida tandvårdskostnader betalda av ditt försäkringsbolag.

 

Misstänkt för brott - kontakta en försvarsadvokat

17 aug 2018

Vid misstankar om mindre brott och förseelser så kan man bli kallad till polisförhör och väl där bli förhörd utan att man har någon försvarsadvokat vid sin sida. Vår rekommendation är dock att man alltid tar hjälp av en försvarsadvokat; detta av den enkla anledningen att en sådan värnar klientens rättigheter och att man, utan en sådan vid sin sida, också lätt kan hamna i en obekväm situation där man erkänner saker som man inte gjort.

Många lever i en villfarelse att man, genom att använda sig av en försvarsadvokat, indirekt erkänner sig skyldig till det brott man misstänks för. Helt enligt devisen om att det inte kommer någon rök utan eld. Den synen är rent av sorglig. Anlitar man den professionella hjälpen som en försvarsadvokat ger så har man enbart värnat sina egna intressen och vill på ett tydligt sätt bevisa sin oskuld.

Även om den svenska rätten och den svenska polisen är kompetent och sakkunnig så sker misstag - en försvarsadvokat ser till att alla dessa misstag minimeras. Och, om de ändå händer så kan advokaten i fråga också se till att dessa korrigeras. Det sker genom en överklagan.

advokat

Kostnaden täcks av rättsskyddet

Kostnaden för en försvarsadvokat kan te sig orimligt hög. Speciellt vid brottmål som tar längre tid att utreda (inte sällan sådana som får stor medial uppmärksamhet). Vad får man för de pengar man betalar? Ja, den försvarsadvokat du betalar skriver ner de timmar som han/hon lägger ner på ditt ärende. Det är också i många fall väldigt många obekväma timmar, mycket arbete under kvällar och helger och det handlar om väldigt mycket övertid.

Enligt god advokatsed så skriver man ner de timmar som man lagt på fallet - punkt. Därför så kan man också som klient vara säker på att fakturan stämmer. En försvarsadvokat/advokatbyrå som inte följer god advokatsed blir heller inte upptagen i Svenska Advokatsamfundet. Där är för övrigt en riktlinje att följa: anlita en försvarsadvokat i Stockholm som är medlem i ovan nämnda samfund.

Priset och kostnaden för en försvarsadvokat är något som täcks av ditt rättsskydd. Detta ingår i din hemförsäkring och täcker kostnaden upp till en viss summa. Vilket tak du har är någots om du själv ser över; likaså hur stor självrisken är. Vissa fall och ärenden täcks av rättshjälp. Denna utgår ofta från ekonomiska fakta och innebär att mindre bemedlade personer som saknar rättsskydd kan få kostnaden betalat genom rättshjälpen.

Offentlig försvarare bekostas av staten

Ett allvarligare brott och rätten till juridisk hjälp vid sådana fall innebär att man som misstänkt får en offentlig försvarare utsedd. Denna bekostas fullt ut av staten; men med vissa saker att ta hänsyn till. Skulle du bli frikänd så behöver du inte betala tillbaka någonting. Skulle du däremot bli dömd för brottet i fråga så är du återbetalningsskyldig - något som sker genom att man tar hänsyn till din inkomst och lägger upp en plan.

I vissa fall så är det hela beloppet, i andra en del av det som ska betalas tillbaka. Den offentliga försvararen har redan fått sitt arvode betalt; det den skyldige ska betala är skulden till Staten.

Här kan du läsa mer om hur en försvarsadvokat kan hjälpa dig: http://www.försvarsadvokatstockholm.biz

Kan man företräda sig själv i en domstol?

23 jul 2018

Det är inte alla som kommer i kontakt med en domstol. De flesta av oss lever vanliga liv och kommer inte i kontakt med rättsväsende, polis, socialtjänst eller liknande. De flesta av oss hamnar inte i ”lagens långa arm” när det kommer till att komma i kontakt med polis, domstol eller någon myndighet som kan påverka våra liv och hur vi lever. 

Är den ena föräldern våldsam ska inte barn leva med hen

Några undantag finns: om den ena föräldern är våldsam man ansöker om skilsmässa och har barn, och den den andra föräldern vill ha ensam vårdnad om barnet, kan man plötsligt hamna hos socialtjänsten, polisen eller i en tingsrätten. Det är därför att det inte är bra för barn att växa upp med en våldsam pappa, varken en pappa som är våldsam mot mamma, eller som är våldsam mot barnet. Skulle det vara så, bör båda föräldrarna anlita en bra advokat.

En duktig advokat kan innebär skillnaden mellan att få umgås med sina barn, mista vårdnaden om sina barn eller få ha den kvar. En duktig advokat kan ta fram alla viktiga fakta kring det som rör dina barn och argumenterar för det som du som förälder vill ska finnas i ditt barns liv. En dålig advokat får knappt fram det som du önskar. Därför bör du alltid ta referenser kring din advokat. Leta efter omdömen om den advokat som du funderar på att anlita.

pojke tittar på man

Måste man anlita en advokat i en tingsrättsförhandling?

Svaret på det är nästan undantagslöst ja. Man bör absolut ha en advokat som kan hjälpa en genom en svår förhandling i en domstol. Det är nämligen mycket viktigt i en förhandling som rör barn, någon som kan råda dig om vad som är viktigt att föra fram under förhandlingen. En advokat har en lång juristutbildning, har stor kunskap om det juridiska i en vårdnadstvist. Det är mycket viktigt att när du en gång har anlitat en duktig jurist, att du lyssnar på vad hen har att säga om i ditt fall.

Den personen har oftast lång erfarenhet av dessa frågor – och har hen inte det, bör du absolut inte anlita en sådan advokat. I så fall är det bättre att du anlitar en annan advokat. En advokat kan vara skillnaden mellan en framgångsrik förhandling i tingsrätten, som då tar hänsyn till vad som är bäst för just ditt barn, eller att du förlorar i tingsrätten och vårdnaden och boendet tillfaller den andra föräldern.

Därför bär du alltid anlita en advokat som kan företräda dig i alla frågor som rör dig och ditt barn. Är du en god förälder, bör barnet bo med sig, då bör du ha vårdnaden om ditt barn och den andra föräldern kan ha umgänge med ditt barn. Att inte alls ha umgänge med sitt barn förekommer knappt i Sverige. Här anser vi att förhållandet mellan barn och deras förälder är så viktig. Vill du anlita en duktig advokat? Läs då mer här.

Ta hjälp av en advokat vid vårdnadstvist

13 jun 2018

Advokater som ägnar sig åt familjerätt är oftast specialiserade inom just detta ämne, eftersom det är så brett. Det är också ett komplicerat ämne, eftersom man aldrig riktigt kan förutse hur utkomsten av till exempel en vårdnads- eller umgängestvist ska sluta. Familjerätt är ett ämne som väcker många moraliska frågor och hur domen faller i en vårdnadstvist beror mycket på vem som är domare och kanske framför allt också på nämndemännen, de lekmän som sitter med vid huvudförhandlingarna.

Förutfattade meningar blir avgörande

Ett exempel på detta är att i många av de fall där ensam vårdnad tilldelas den ena föräldern, är det modern som får vårdnaden, trots att det kanske inte kan anses helt bevisat att hon är den mest lämpade. Det är helt enkelt gamla uppfattningar om att ”det är bäst för barnet att vara hos mamman” som skiner igenom. Det kan så klart också vara tvärtom, att nämndemännen eller domaren har förutfattade meningar om modern och i stället tilldelar fadern vårdnaden. Ingen av dessa scenarior är att föredra, moraliska måttstockar hör inte hemma i en rättssal. Samtidigt är det detta som är så svårt med familjerätten; det är nästan omöjligt att inte fatta sympati för någon av parterna eller att utgå ifrån sin egen moraliska kompass. Ibland är det svårt att helt hålla sig till vad lagen säger.

Komplexa frågeställningar

Är det till exempel rätt att en pappa som har misshandlat barnens mor inför barnen får fortsätta ha gemensam vårdnad om barnen? Hur tänker rätten att det samarbetet ska se ut? Trots det till synes omöjliga scenariot har det hänt att rätten har dömt så. Anledningen är att hänsyn ska tas till det som är barnets bästa, och barnets bästa är att båda föräldrarna är så delaktiga i barnets liv som möjligt. Om det inte kan bevisas att pappan utgör ett hot mot barnen, utan sköter sina vårdnadsåtaganden, bör han fortsätta att vara delaktig i vårdnaden. Detta synsätt är ju både helt rimligt och samtidigt helt uppåt väggarna. En ganska tydlig bild av vilket oerhört komplicerat ämne familjerätt är.

Juridisk kompetens är ett måste

Som förälder i exempelvis en vårdnadstvist måste man alltid låta sig representeras av en advokat med stor erfarenhet av vårdnadsärenden och kunskap inom familjerätt. Det handlar om att övertala rätten om att man är lämpad som vårdnadshavare, och det är inte alltid en lätt sak att tala för sig själv när ens motpart kanske slungar anklagelser och nedsättande omdömen mot en och drar upp exempel på vilken dålig förälder man är. Ja, det blir ofta smutsigt i en vårdnadstvist och en advokat kan bli som en klippa att hålla fast vid när det blåser. Står man själv i en sådan situation är det lätt att bli knäckt.

Bevisa att du kan stå upp för ditt barn

I mångt och mycket handlar det i en vårdnadstvist om att visa för rätten att man sätter barnen i första rummet, och att man kan övervinna samarbetssvårigheter med den andra föräldern för barnens skull. Även om man vill ha ensam vårdnad måste man visa att man kämpat för att komma överens med den andra föräldern. Det är den förälder som visat ointresse eller kanske försökt sabotera umgänget eller samarbetet om vårdnaden som blir den förlorande parten i en vårdnadstvist. Här kan en advokat verkligen hjälpa dig med att lägga fram din sak på bästa sätt. En ovärderlig hjälp i ett svårt och utsatt läge.

Här kan du läsa mer om vårdnadstvister och en rad andra rättsområden.

glatt barn gungar

Så är det att arbeta som offentlig försvarare

10 maj 2018

Är du intresserad av juridik? Funderar du på att utbilda dig inom något juristyrke? Till jurister hör alla som är utbildade inom juridik, och som inte arbetar som advokater. Advokat är det enda av dessa yrken som är en skyddad titel. För att få kalla sig advokat måste man vara upptagen i Advokatsamfundet. För att få bli medlem i Advokatsamfundet krävs det att man för det första: tagit en juristexamen efter minst 5 års studier i juridik. Efter det måste man arbeta under tre års tid som praktikant på en kvalificerad juridisk verksamhet, antingen som tjänstgörande biträdande jurist på en advokatbyrå eller som sådan på en egen advokatbyrå.

Man ansöker om medlemsskap

Först efter det kan man ansöka om tillträde till Advokatsamfundet. Då krävas ansökan. De kommer då att kräva att du har en ordnad ekonomi, vara redbar och på alla sätt lämplig för advokatverksamhet. Som advokat kan du sedan arbeta med brottmål, familjerätt, affärsjuridik, rådgivning, arbetsrätt, miljörätt, asylrätt eller i försäkringsfrågor.

Ljus framtid för alla som utbildar sig till jurister

Det är ingen dum idé att utbilda sig inom juridik. Framtiden ser ljus utför dem som vill arbeta inom detta område. Särskilt är det inom affärsjuridiken som framtiden ser ljus ut. Samtidigt kommer det att fortsätta finnas stor behov av familjerättsadvokater, och även inom brottmål, asylrätt och familjerätt, enligt Advokatsamfundet.

Arbetet som advokat är onekligen varierat och ett utmanande och meningsfullt på många sätt. Att vara en del av att vårt rättssamhälle fungerar är viktigt. Samtidigt finns det många gamla traditioner och sätt att arbeta som kan upplevas som förlegade och orättvisa. Det kan innebära att man som ung och engagerad kanske kan känna sig främmande inför till exempel hur arbete på en domstol går till och när man dömer i frågor som rör känsliga frågor. 

advokat

Som advokat kan man arbeta som offentlig försvarare

Arbetar man som advokat kan man mycket väl få som uppgift att arbeta som offentlig försvarare för någon som är misstänkt för brott. Då gäller det att ta tillvara den misstänktes intressen så att den får en så rättvis prövning av saken som det är möjligt. Det är domstolarna som fattar beslut om vem som tilldelas som offentlig försvarare, men även den misstänkta kan fråga den som de önskar bli deras advokat. Domstolen kan, om advokaten antar erbjudandet, bestämma att just den advokaten får uppdraget som offentlig försvarare. Att arbeta som offentlig försvarare innebär att vara uppfinningsrik, noga med detaljerna och ha förmågan att tänka utanför "boxen". Läs mer om arbetet som offentlig försvarare på: https://www.offentligförsvarare.se.

Kommunicera med den som är din brottmålsadvokat

28 mar 2018

Är du misstänkt för brott? Ett bra sätt att underlätta processen som det innebär, är att hålla god kontakt med sin brottmålsadvokat. Det här hjälper på dig och biträdet, och kan i slutändan leda till en dom som till och med faller i din favör. Att du är öppen gentemot ditt försvar är A och O.

Fråga om fallet regelbundet

Det är viktigt att du är införstådd med vad som pågår med ditt fall under hela processen. Var inte rädd för att fråga brottmålsadvokat om vilket skede rättsprocessen befinner sig i och få saker förklarade om du är osäker på något. Är du häktad kan du ringa eller skriva brev till biträdet, och en bra brottmålsadvokat är inte alltför sen med att svara. Om du anser att din brottmålsadvokat inte ger ditt fall tillräckligt mycket uppmärksamhet, är det bra att ta upp detta med henne eller honom. Har du fått ett offentligt biträde tillförordnat dig, kan du begära byte ifall din konfrontation inte hjälper. Ifall du har anlitat brottmålsadvokaten privat är det enkelt att byta. I de flesta fall har du dock rätt till offentligt biträde vid misstanke om brott, om fängelse finns i straffskalan.

Ljug inte inför din advokat

Det är bra att vara öppen med allt som rör brottet eller fallet, även om det kan kännas svårt att berätta. Advokater har en långt gående tystnadsplikt, även om domstolen under vissa omständigheter kan tvinga dem att prata. För att brottmålsadvokaten ska kunna försvara dig på bästa möjliga vis krävs kunskap – om så mycket det bara går som rör fallet. Till exempel bör du vara öppen med om du tidigare har något i brottsregistret. Din brottmålsadvokat kommer att få reda på det här i vilket fall som helst. Om du är öppen med det redan från början kan ni arbeta mer effektivt på att tillvara på dina intressen istället. Något annat du bör vara öppen med är dina samtal med polisen. Har du erkänt till något? Eller har du talat osanning vid något tillfälle? Återge dina samtal med polisen och ta med allt som kan vara av betydelse för fallet.

Om tingsrätten har tillförordnat dig ett biträde

Om du är misstänkt för brott är det bra att på förhand ha namnet på en brottmålsadvokat. Om tingsrätten tillförordnar dig ett biträde finns risken att du får någon som har ingen eller väldigt lite erfarenhet av brottmål sedan tidigare. Det finns byråer som specialiserar sig på detta. Ifall du lägger namnet på minnet kan du begära en brottmålsadvokat från någon av dessa byråer och hoppas att de har tid att ta sig an ditt fall. Läs mer om försvarsadvokat i Stockholm.

Ensam eller gemensam vårdnad?

3 mar 2018

Varje år sker mängder av skilsmässor runt om i landet. Det är tyvärr inte helt ovanligt att både skilsmässor och separationer leder till vårdnadstvister. Den ena parten kanske vill ha gemensam vårdnad, medan den andra vill ha ensam vårdnad. När sådant här inte kan lösas mellan föräldrar kan det – i värsta fall – leda till långt utdragna juridiska processer.

Så definieras vårdnad

Begreppet vårdnad kan syfta på en rad olika saker. I juridiska sammanhang syftar man ofta på rätten att fatta beslut i juridiska och ekonomiska frågor som rör barnet. Samtidigt är en vårdnadshavare också förmyndare. Det här innebär att han eller hon kan ta beslut om till exempel skola, sjukvård eller företräda barnet i kontakt med myndigheter eller andra aktörer.

När man annars talar om vårdnad kan man syfta på det som händer i vardagen. Till exempel att ta hand om vardagliga bestyr och stå för ett allmänt omhändertagande i barnets vardag. Rent konkret kan det handla om att förse barnet med boende, mat, kläder och överlag ta ansvar för barnets sociala miljö.

Gemensam vårdnad kräver gemensamma beslut

När föräldrarna har gemensam vårdnad krävs att de kan fatta gemensamma beslut. Det finns exempel på fall där föräldrar har legat i tvist, och den ena parten själv har vidtagit åtgärder gällande barnets folkbokföring eller förskola, till exempel. Det här ses som väldigt allvarligt och skall självklart inte kunna göras. Som exempel kan en längre flytt inom landet göra det väldigt svårt för den andra föräldern att umgås med barnet.

Ett annat exempel kan vara när en förälder, trots att de har gemensam vårdnad, tar med sig barnet utomlands. Det här är rent av brottsligt, där brottet är egenmäktighet med barn. Skulle det här ske kan barnet tas ur förälderns omsorg och föras tillbaka till Sverige. Detta med hjälp av polis och internationella konventioner.

Vid giftermål tilldelas föräldrarna gemensam vårdnad per automatik

Om föräldrarna är gifta delas vårdnaden upp per automatik. Detta enligt lag. Föräldrar som endast är samboende får inte detta, utan då tilldelas den mamman per automatik. Däremot kan man avtala om gemensam vårdnad – ett avtal som då ska godkännas av socialnämnden.

Ensam vårdnad kräver starka skäl

Om föräldrarna har gemensam vårdnad, och någon av parterna ber att ensamt få agera förmyndare och vårdnadshavare, krävs det mycket starka och allvarliga skäl för att ändringen ska gås igenom. Domstolarna ser till barnets bästa, och barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna väger tungt i sammanhanget. Just umgängesrätten gäller dock ändå, även om den ena föräldern har ensam vårdnad.

Är du i behov av en advokat i Stockholm?

18 jan 2018

Det kan hända saker som man kanske inte räknat med. Oavsett om det handlar om ett medvetet risktagande eller om att man som privatperson befinner sig på fel plats vid helt fel tillfälle så kan man bryta mot lagen och bli misstänkt för något typ av brott. Viktigt är att poängtera följande: oavsett härkomst, kön, ekonomisk kraft eller intelligens så är vi alla lika inför lagen. Ingen står ovanför lagen - och ingen ska heller bli oskyldigt dömd. 

Det senare är en viktig del i vårt svenska rättsväsende: man är aldrig dömd på förhand; alla är oskyldiga framtill dess att domen vunnit laga kraft och det innebär även att alla har rätt till ett försvar. 

Vid misstanke om grövre brott så har man rätt till en offentlig försvarare. Rätt advokat kan med sin expertis och yrkeskunskap påverka domen i positiv riktning; likväl så fungerar denne som ett mentalt stöd genom en psykiskt påfrestande process 

Vi ska här fokusera på grövre brott så vi talar om en advokat och vikten av en sådan. I Sverige så har man som misstänkt för ett grövre brott rätt till en offentlig försvarare - som man dessutom har rätten att välja själv (förutsatt att den advokat man väljer tackar ja samt att domstolen godkänner denne som offentlig försvarare). Kostnaden kan bli hög och ju längre process det handlar om - desto högre arvode kommer den advokat man anlitat begära. I och med att man rekommenderar en advokat nästan per omgående - vid förundersökningen - så kan det bli en hög kostnad att betala. 

Kostnaden för en offentlig försvarare bekostas av statliga medel 

Men; det är en kostnad som, initialt, tas av staten. Skulle du vara misstänkt för ett grovt narkotikabrott i Stockholm så kommer kostnader begärda av din advokat att betalas av staten. Skulle du bli friad så händer ingenting - du går fri och advokaten får sina omkostnader betalda av staten. Skulle du däremot finnas skyldig så ser det lite annorlunda ut - du kan krävas på hela beloppet eller på delar av det. En summa som dock ska betalas till staten och inte till den advokat du anlitat i Stockholm. Ett system som innebär att du alltså kan välja en erfaren, lite dyrare, advokat och få en större chans till en friande dom. En chans som vi tycker att du ska ta. 

Så väljer du rätt advokat i Stockholm 

Att välja rätt advokat är nästan avgörande sett till vilka chanser man som misstänkt ger sig själv. Hur väljer man då rätt; finns det några viktiga saker att baserar sitt val på? Vi tänkte rada upp några saker som kan vara värda att ha i åtanke: 

  • Erfarenhet. Den advokat man väljer ska ha vana av liknande fall och ha erfarenhet av det brott man är misstänkt för. Oavsett om det handlar om ekonomisk brottslighet eller om renodlade brottmål.
  • Personlig kontakt. Det finns en risk att du blir anhållen/häktad i väntan på rättegång. Det innebär att den advokat du väljer kommer att vara din egentliga kontakt med omvärlden. Se till att du känner en personkemi er emellan.
  • Stöd. Baserat på förra punkten så kan många misstänkta känna sig svikna/bortglömda av familj, släkt och vänner. En advokat fyller en funktion i att fungera som en axel att gråta ut mot och som ett stöd genom en väldigt omtumlande resa. 

Vill du veta mer, läs här.

Vårdnad av barn och umgängesrätt vid skilsmässa

25 dec 2017

Om föräldrarna till ett barn skiljer sig kommer de automatiskt båda att stå som barnets vårdnadshavare, om de inte uttryckligen anger något annat i skilsmässoansökan. De är alltså fortsatt gemensamt ansvariga för att ta ingripande beslut om barnet och ansvariga för att barnet får en trygg uppväxt. Men ingripande beslut menas exempelvis var barnet ska bo och var det ska gå i skola.

Gemensam eller ensam vårdnad

Om en av föräldrarna ska flytta till annan ort kan det i vissa fall vara bättre att låta den förälder som barnet bor hos ensam överta vårdnaden om barnet, men det går att utöva gemensam vårdnad även om man bor långt ifrån varandra. Det kan vara värt att notera att man som förälder kan ta vardagliga beslut som fritidsaktiviteter, semesterresor och liknande utan den andra förälderns medgivande. Det är just de stora livsavgörande, ingripande, besluten som måste fattas tillsammans om har gemensam vårdnad.

Samarbetssamtal eller vårdnadstvist

Om man inte kan komma överens med den andra föräldern om vårdnaden och av någon anledning vill ha ensam vårdnad om sitt barn bör man vända sig till kommunens familjerättsenhet. Här kan man få hjälp med samarbetssamtal och medling från erfarna socialsekreterare som kan hjälpa till att sätta fingret på problemen. Ofta finns mycket missämja och hämndbegär hos en eller båda föräldrarna efter en skilsmässa och att frånta den andra föräldern vårdnaden med hänvisning till dennes tvivelaktiga karaktär kan tyckas som en bra lösning.

Dock bör man aldrig inleda en vårdnadstvist på sådana grunder. Lämnar man in en stämningsansökan mot den andra föräldern i syfte att få ensam vårdnad bör man ha synnerligen goda skäl. Rätten kommer i första hand att döma efter vad som är bäst för barnet, och det anses i Sverige vara gemensam vårdnad. Om rätten finner att gemensam vårdnad inte fungerar kan det vara du som blir av med vårdnaden, med hänvisning till att du uppvisat samarbetssvårigheter. I en vårdnadstvist står ord mot ord och att ha inlett ett tvistemål och inte kunna presentera annat än åsikter om den andra förälderns karaktär kommer oundvikligen att leda rättens misstankar i din riktning.

Umgängesrätt

Oavsett om vårdnaden om barnet förblir gemensam eller om man får ensam vårdnad är man som vårdnadshavare och förälder ändå skyldig att tillgodose barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna. Denna rätt kallas för umgängesrätten och är också inskriven i lagen. Om föräldrarna bor nära varandra bör man komma överens om ett växelvis boende, till exempel varannan vecka eller varannan helg. Bor man långt ifrån varandra kan man komma överens om att barnet reser till den andra föräldern på loven. Det man kommer överens om ska skrivas ner i ett umgängesavtal, som ska gälla som juridiskt bindande.

Umgängessabotage

Båda föräldrarna måste se till att umgängesavtalet efterlevs. Om man på något sätt bryter mot umgängesavtalet kallas det umgängessabotage, något som domstolar i Sverige ser allvarligt på. Har du gjort dig skyldig till umgängessabotage och blir stämd av den andra föräldern kan du bli av med vårdnaden, oavsett vilka skäl du haft.

Avslutningsvis

Som förälder kan det vara svårt att ha en objektiv bild av den andra föräldern som just förälder, särskilt efter en stormig skilsmässa. Man bör dock alltid försöka tänka utifrån sitt barns bästa när det gäller vårdnad och umgänge, och lita på att den andra föräldern också gör det. Har man svårt att komma överens bör man vända sig till familjerätten och inte till domstol. Vill man ha hjälp med frågor om vårdands- och umgängestvister, eller med att skriva ett umgängesavtal, kan man vända sig till en advokatbyrå som specialiserar sig på familjerätt. Läs mer här.

försäldrar som bråkar

Barnets rättigheter i en vårdnadstvist

17 okt 2017

Att man som vuxen skiljer sig är idag ingenting att höja på ögonbrynen åt. Vi lever i ett tolerant samhälle och det innebär att äktenskapet inte är den heliga institution det än gång var. Något som naturligtvis är bra; kärleken kan ta slut, ett par som älskat varandra kan efter en tid inse att man inte passar ihop och så vidare - ibland så tar livet en annan riktning än vad man från början trott och tänkt. En skilsmässa är jobbig, den kostar på - i synnerhet känslomässigt - och finns det barn inblandade så kan det förvandlas till en ren mardröm.

Mång barn berörs av skilsmässor

 

Man räknar med att det årligen i Sverige finns 50.000 barn som berörs av separationer och skilsmässor. De flesta av dessa sker med minimal friktion; föräldrarna kan komma överens, de kan umgås och de kan även fortsatt vara den fasta punkten i barnets liv - med skillnaden att barnet i fråga numera får två hem snarare än ett.

Dock: det finns även exempel på det motsatta och det som är skrämmande i detta är att antalet skilsmässor som slutar i domstol ökat markant under senare år. Här kan det handla om ekonomiska anledningar där makarna inte kan komma överens vid bodelningen. Det är en sak som i sammanhanget kan anses som ganska lindrigt; bråkar man av ekonomiska skäl så skadas sällan den tredje personen i familjen - barnet. En ekonomisk konflikt i samband med en skilsmässa går ofta smidigare att lösa också - just av den anledningen. Föräldrarna har lättare att motivera för barnet vad som pågår och kan - på många sätt - lämna känslorna utanför och låta de juridiska kvarnarna mala i väntan på ett avslut.

 

Barnet glöms ofta bort

Värre är dock när konflikten gäller vårdnaden om barnet och där en vårdnadstvist inleds. Vid en vårdnadstvist så glöms nämligen ofta barnet bort och föräldrarna har en förmåga att förblindas av sitt eget raseri och sin - i eget tycke - egen rätt. Barnen i en vårdnadstvist kan av den anledningen sidsteppas och se hur de egna behoven inte tas på allvar. Ett allvarligt problem som kan komma att ge ärr för livet. Barn - i synnerhet yngre - kan få för sig att de är källan till konflikten; att felet är deras och att det är deras fel att föräldrarna ska skiljas.

Finns det någon lösning?

I en vårdnadstvist så måste man först och främst se till barnets bästa. Man ska veta att skälen till varför en vårdnadstvist inleds är väldigt olika. Ibland så finns det inga andra alternativ - om exempelvis den ena föräldern är våldsam, har drogproblem, har allvarliga psykiska problem eller visar upp kraftiga samarbetsproblem så är denne heller ingen bra vårdnadshavare. Man ser alltid till barnets bästa och det är också därför som en vårdnadstvist ofta drar ut så mycket på tiden. Man måste från Socialstyrelsens sida utreda och vända på varenda sten innan man kan fatta ett beslut i rätten. Barnets egna erfarenheter och vilja ska också tas med i bedömningen - ju äldre barnet är, desto större roll spelar också dennes åsikter in i bedömningen.

Ett juridiskt ombud är ett måste

En vårdnadstvist där den ena parten anklagar den andre för exempelvis misshandel och där denne anser att barnen riskerar att fara illa hos den andre föräldern är väldigt komplicerad att lösa. Många kritiker hävdar nämligen att själva avgörandet i domstolen fattas av domare som i själva verket är mer inriktad på brottmål och att man saknar kunskap i ämnet. Detta i kombination med att praxis dragit mot att barnet mår bäst av gemensam vårdnad och av båda föräldrarna gör att det skapas en risk för barnet. Är ena föräldern våldsam så ligger bevisbördan hos den andre och det är där risken finns att barnet - trots att föräldern i fråga de facto är våldsam - ändå ser att gemensam vårdnad blir beslutat.

Det är här ett juridisk ombud med god erfarenhet krävs. Dels för att underlätta vid bevisningen, dels för att få alla fakta på bordet och inte minst som ett stöd genom en process som både tar lång tid och som är en känslomässig prövning. Det juridiska ombudet man anlitar kan mycket väl vara avgörande i frågan och då det gäller vårdnadstvister av det allvarligare slaget - där barnet far illa; misshandel, drogproblem, våld i hemmet och så vidare - så måste det ombud/den advokat man anlitar ha erfarenhet, vana och kunskap.

Ensam vårdnad - men rätt till umgänge

6 okt 2017

Alla barn har rätt till att umgås även med den förälder som de inte bor med. Detta gäller både om föräldrar har vårdnad eller om den ena föräldern har ensam vårdnad. Det är inte alltid lätt att hitta en lösning som passar alla parter – och man får aldrig glömma att barnets bästa alltid ska vara i fokus i vårdnadsfrågor. Du har rätt att umgås trots ensam vårdnad!

Hur ska man då gå till väga för att hitta en vårdnadslösning som är så bra som möjligt för barnet? Först och främst gäller det förstås att man säkrar barnets allmänna rättigheter. Det handlar om att gå i skolan utan att föräldrarna måste betala för det, att man har rätt till fri sjukvård och fri tandvård. Givetvis måste barnet också ha rätt till trygghet, god omvårdnad och god fostran av antingen en eller båda föräldrarna. Barnet har givetvis fler och mer detaljerade rättigheter än så, men det har vi inte utrymme att gå in på här.

Barnets bästa alltid i fokus

En av de allra viktigaste punkterna är huvudtemat i det här blogginlägget: umgängesrätt även med den förälder som barnet inte bor med. När barnets föräldrar skiljer sig eller separerar så kommer alltid umgängesrätten på tal. Hur mycket tid ska respektive förälder tillbringa med sitt barn? Växelvist boende är den vanligaste lösningen, och kan bara föräldrarna samarbeta på ett vuxet sätt så fungerar detta oftast bra. Här är det dock viktigt att föräldrarna inte bor för långt ifrån varandra, med tanke på skolan, vänner och fritidsintressen.

Om det dock uppstår en konflikt mellan föräldrarna så blir situationen en annan. Då får barnet bo hos den ena föräldern stadigvarande och umgås med den andra i den mån möjligheter till detta finns. Detta gäller även när föräldrarna bor på stort geografiskt avstånd. En vanlig reglering i dessa fall är umgänge varannan helg. Då fungerar umgänget och barnets vardag även om den ena föräldern bor på långt avstånd till skola och andra viktiga fasta punkter i barnets liv. Det är vanligast att mamman får det dagliga umgänget, att begreppet ”helgpappa” har blivit vanligt är knappast någon tillfällighet.

Viktigt att ta juridisk hjälp så fort som möjligt

Det är dock oundvikligt att man emellanåt inte kommer överens. Då kan det vara nödvändigt att få juridisk hjälp. Samarbetssamtal anordnade av kommunen är en möjlig lösning.

Men om man inte kommer fram till en lösning så kan en umgängestvist sluta i tingsrätten. Då är det av största vikt att man i god tid skaffar sig ett juridiskt ombud. Inte minst med tanke på den framtida relationen till den andra föräldern och barnen. Låt en jurist ta hand om konflikten så ökar chansen till en harmonisk relation, även om den sker på  avstånd.

Då kan LVU bli aktuellt

9 sep 2017

När används egentligen LVU (Lagen om vård av unga)? I huvudsak beror det på brister i hemmet och omsorgen eller att den unge utsätter sig själv för fara vid upprepade tillfällen. LVU är alltid den sista utvägen, då ett omhändertagande om möjligt ska ske på frivillig väg. När detta inte går kan dock tvångsvård med stöd av LVU bli aktuellt. I sådana fall har polisen befogenheter att ytterst använda våld om föräldrarna eller den unge själv försöker att förhindra omhändertagandet.

Fysisk misshandel

Samtliga situationer där ett barn utsätts för misshandel innefattas av LVU. Oavsett vad som föranleder ett tvångsomhändertagande enligt LVU, har dock föräldrarna eller den unge alltid rätt till en advokat. När det kommer till fysisk misshandel behöver det inte ha skett regelbundet under lång tid, utan även vid ringa misshandel under kort period kan LVU bli aktuellt. Att barnets hälsa och utveckling värnas är huvudsaken.

En enstaka handling utförd i affekt behöver dock inte nödvändigtvis omfattas av lagen. Tycker man att tvångsomhändertagandet har skett på lösa grunder kan man få en advokat beviljad av domstolen. Under misshandel faller dock inte enbart alla olika typer av fysisk bestraffning så som att nypa eller aga barnet. Det kan även handla om att orsaka sjukdom eller försätta den unge i vanmakt. En annan anledning till vårdbehov kan vara att misshandeln sker föräldrar emellan.

Psykisk misshandel

Att bedöma om psykisk misshandel sker eller inte anses något svårare än vad gäller fysisk misshandel. Det blir inga ärr eller andra synliga märken efter psykisk misshandel. Tyvärr sker ibland missbedömningar från ex. socialtjänsten, men som alltid gäller det att ha en kunnig advokat som tillgodoser ens intressen. En advokat beviljas av domstolen inför förhandling.

Något annat som kan falla under psykisk misshandel är att barnet tvingas se den andra föräldern bli misshandlad. I många fall är det svårt att skilja på vad som är psykisk misshandel och vad som är brister i omsorgen på andra sätt. Det här gäller framförallt om vårdnadshavarna missbrukar, är psykiskt sjuka eller utvecklingsstörda.

Brister i omsorgen

Som ovan nämnt är det ibland svårt att skilja på vad som är psykisk misshandel och vad som är brister i omsorgen. Generellt kan man säga brister i omsorgen föreligger i de fall som barnets stimulansbehov och trygghet inte tillgodoses. Även här kan det bero på att en eller båda föräldrarna lider av psykiska störningar eller drogproblem.

Brister i omsorgen kan också ha sin grund i en konflikt mellan barn och vårdnadshavare. Det an också ha att göra med att vårdnadshavarna låter barnet vistas i en miljö där det förekommer missbruk. Förutom brister i omsorgen samt fysisk och psykisk misshandel finns fler situationer där ett omhändertagande med stöd av LVU kan bli aktuellt. Ett exempel på det är otillbörligt utnyttjande.

Vårdnadstvister och umgänge med barnen

29 jul 2017

Den som efter en skilsmässa eller separation inte lyckas nå en lösning för hur vårdnaden om barnen skall tas om han kan komma att vilja genomföra en vårdnadstvist för att begära enskild vårdnad. Lagen säger att generellt sett skall båda föräldrarna ha lika ansvar för vårdnaden om man inte avtalat om annat.

Dock så kan det uppstå situationer där detta blir praktiskt ogenomförbart. Det kan till exempel handla om våld inom förhållandet eller att en av parterna är missbrukare. Somliga med psykiska problem kan också anses vara olämpliga som vårdnadshavare. Dock så måste man skilja på vårdnad och umgänge.

Vårdnadstvist – ett missuppfattat begrepp

Många misstar den juridiska vårdnaden för rätten till umgänge med barnen. Det ska mycket till för att en person ska förlora sin rätt till umgänge med sina barn. Det är bara i de lägen då det anses rent skadligt för barnen att träffa någon av, eller båda av sina föräldrar, som umgängesrätten kan fråntas. Även i fall där en person har problem försöker man hitta en lösning, till exempel genom begränsade besök i sällskap med socialarbetare.

Barnens rätt att säga sitt

Barn över 13 års ålder har rätt att påverka hos vilken av föräldrarna de huvudsakligen ska vara bosatta efter en separation. Även vid tidigare ålder ska dettas ta i beaktande, men många gånger påverkas de av en förälder som baktalar den andra för att få barnen på sida. Av förklarliga skäl är barnen det känsligaste området i samband med en separation eller skilsmässa, vilket tyvärr lockar fram den sämsta sidan hos många vuxna. Alla medel utnyttjas för att få vårdnaden, trots att det kan och bör vara barnens bästa som står i centrum även under en vårdnadstvist. Att få ett klart svar på vad barnen egentligen vill kan därför vara svårt om de under rättsprocessens gång fortfarande huvudsakligen bor hos en av föräldrarna.

Rätten att säga sitt när det gäller umgänge är dock relativt begränsad för barnen. Där en förälder kan avsäga sig sin rätt att träffa sina barn har barnen inte samma möjlighet. Om ett barn vägrar träffa en förälder kan han eller hon faktiskt tvingas till detta, även genom att bli hämtat av polis. Där kan man tänka att lagstiftningen borde ses över, då grundtanken är att man ska se till barnens bästa.

barn gå sin väg

Vårdnaden handlar om det juridiska

Att en förälder blir tilldelad den enskilda vårdnaden handlar alltså om att personen får ensam bestämmanderätt när det kommer till de juridiska besluten gällande barnen, såsom den fasta bostaden, förskoleplats, utfärdande av pass och huruvida barnen får resa utanför landets gränser. Det innebär inte att man har rätt att fritt bestämma kring hur ofta och när den andra föräldern har rätt att träffa sina barn.

Däremot så kan detta beslutas under vårdnadstvistens gång i tingsrätten så att man får svart på vitt vad båda parterna har rätt till. Du som vill läsa mer kring vad det innebär att vara vårdnadshavare, hur beslut tas samt vilka lagar som gäller för detta kan läsa mer på Wikipedia där det finns en bra sammanfattning.

← Äldre inlägg